887/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään indeksiehdon käytön rajoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1135/85) 2§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1986 ja 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetuilla laeilla (334/86 ja 368/88), uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

2 §

Tätä lakia ei myöskään sovelleta keskeisten työmarkkinaosapuolten 23 päivänä syyskuuta 1988 talous- ja tulopoliittisen yhdistelmäratkaisun hyväksymisestä allekirjoittaman sopimuksen ehtojen mukaisiin työ-, toimi- ja virkaehtosopimuksiin, jos sopimusosapuoli ei ole vastannut yhdistelmäratkaisuun kielteisesti ja sopimukset on uudistettu yhdistelmäratkaisun mukaisesti 14 päivään marraskuuta 1988 mennessä.

Tätä lakia ei myöskään sovelleta vuoden 1989 alkupuoliskolla päättyviin työ-, toimi- ja virkaehtosopimuksiin, jos uusiin sopimuksiin on sisällytetty 3 momentissa mainitun yhdistelmäratkaisun 2.3. kohdan toisen kappaleen mukainen indeksiehto ja ne on solmittu yhdistelmäratkaisun palkkausta koskevien määräysten mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Hallituksen esitys 165/88
Valtiovarainvaliok. miet. 60/88
Suuren valiok. miet. 121/88

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.