873/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Asetus Suomen rahapajasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan Suomen rahapajasta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen (878/80) 6 ja 9§, 10§:n 2 momentti sekä 11§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1076/87), näin kuuluviksi:

6 §

Rahapajassa on johtajan, hallintopäällikön ja tuotantopäällikön virat.

9 §

Kelpoisuusvaatimuksena rahapajan virkoihin on, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan

1) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin ja alan tuntemusta,

2) hallintopäälliköltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys materiaali- ja muuhun hallintoon ja automaattiseen tietojenkäsittelyyn,

3) tuotantopäälliköltä diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto, metalliteollisuuden tuntemusta sekä perehtyneisyys tuotannolliseen toimintaan.

10 §

Hallintopäällikön ja tuotantopäällikön nimittää johtokunta.

11 §

Virkavapautta johtajalle myöntää valtiovarainministeriö, hallintopäällikölle ja tuotantopäällikölle johtokunta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.