871/1988

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988

Asetus puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetun asetuksen 2§:n 1 momentti sekä 3, 5 ja 6§, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (869/86), näin kuuluviksi:

2 §

Kuljetuksesta tai muusta työsuoritteesta sotilasilma-aluksella peritään seuraavat maksut:

Sotilasilma-alus mk / neljännes tunti
HS-helikopteri, raskas 6 620
HH-helikopteri, kevyt 1 215
FF-kuljetuskone 2 690
LJ-hinauskone 4 250
PC-yhteyskone 720
PA-yhteyskone 310
VN-alkeiskoulukone 595

3 §

Kuljetuksesta tai muusta työsuoritteesta puolustusvoimien aluksella peritään maksua jokaiselta aloitetulta tunnilta seuraavasti:

Alus mk / tunti
Öljyntorjunta-alus 10 265
Kaapelialus 5 430
Kuljetusalus 2 910
Kalustolautta 1 900
Henkilö- ja kalustovene 1 075
Henkilökuljetusvene 335
Nopeat veneet 585
Kelirikkovene 970

Jos tehtävää suoritettaessa käytetään proomua tai nostoponttoonia, peritään:

1) moottoriproomulta 695 markkaa aloitetulta tunnilta ja proomulta 550 markkaa aloitetulta vuorokaudelta; sekä

2) nostoponttoonilta 275 markkaa aloitetulta vuorokaudelta.

5 §

Luovutetusta lämpöenergiasta peritään maksua paikkakunnalla noudatettavan käyvän hinnan mukaan, kuitenkin vähintään 90 markkaa megawattitunnilta.

6 §

Kiinteistön käyttöä varten luovutetusta vedestä peritään maksua 3,00 markkaa kuutiometriltä. Jos kiinteistön jätevedet johdetaan puolustusvoimien omistamaan viemäriin, peritään kiinteistön käyttämästä vedestä lisäksi jätevesimaksua 3,30 markkaa kuutiometriltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.