854/1988

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988

Asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietotekniikkayhteistyön suunnittelua ja tietotekniikkayhteistyöhön liittyvien periaatteellisesti tärkeiden tai laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten on ministeriöiden ja kuntien keskusjärjestöjen pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sisäasiainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnassa on 10 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenistä varajäsenineen nimeää puolet valtioneuvosto siten, että sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä liikenneministeriö ovat neuvottelukunnassa edustettuina, ja puolet kuntien keskusjärjestöt yhteisesti. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnalle sen toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) yhteensovittaa valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietotekniikan ja tietohallinnon kehittämistä;

2) edistää julkisen hallinnon tietotekniikkaa ja sen käyttöä koskevien standardien ja hallinnollisten periaatteiden yhteistä määrittelyä ja noudattamista;

3) valmistella julkisen hallinnon tietotekniikkayhteistyötä koskevia valtion- ja kunnallishallinnon yhteisiä järjestelyjä; sekä

4) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sisäasiainministeriön omasta aloitteestaan tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät tehtävät.

Tehtävänsä suorittamiseksi neuvottelukunnan tulee toimittaa selvityksiä, laatia ehdotuksia ja ehdotuksia suosituksiksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä tietotekniikan tai tietohallinnon kehittämistä koskevista suunnitelmista, joilla on vaikutusta kunnallishallintoon, kuntien talouteen tai kuntien ja valtion tietotekniikkayhteistyön toteutumiseen.

4 §

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan tarpeellisia jaostoja. Jaostolle voidaan uskoa myös esitysten tekeminen ja lausuntojen antaminen sekä muiden neuvottelukunnan tehtävien suorittaminen sen puolesta.

5 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 1988.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.