850/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1988

Lääkintöhallituksen päätös lääkeluettelosta

Lääkintöhallitus on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla päättänyt vahvistaa seutaavan lääkeluettelon:

1 §

Lääkkeitä ovat tämän päätöksen liitteessä 1 luetellut aineet ja rohdokset.

Lääkkeitä ovat myös:

1) muut liitteen 1 aineisiin ja rohdoksiin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat, lääkelain 3 §:n mukaisesti käytettävät aineet ja rohdokset; ja

2) erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan tai valmistustavaltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, joita sen mukaan kuin lääkeilain 3 ja 5 §:ssä on säädetty, käytetään lääkkeinä. Tällaisia ovat muun muassa radiofarmaseuttiset tuotteet, allergeenivalmisteet, kudosliimat ja lääkkeelliset kaasut; sekä

3) vitamiinivalmisteet, joihin vitamiini on valmistuksessa lisätty, ja vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää tämän päätöksen liitteessä 2 olevan määrän, samoin kuin lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Samalla apteekkitavaraluettelosta 6 päivänä helmikuuta 1987 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (109/87) lakka olemasta voimassa.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1988

Pääjohtaja
Matti Ruokola

Ylitarkastaja
Hannes Wahlroos

LIITTEET 1 ja 2 PUUTTUVAT

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.