819/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan liikenneministeriöstä 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetun asetuksen (660/88) 3 ja 4§, 5§:n 1 momentti ja 26§ näin kuuluviksi:

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
3 §

Ministeriön alaisia ovat:

1) Valtionrautatiet;

2) tie- ja vesirakennuslaitos;

3) posti- ja telelaitos;

4) Telehallintokeskus;

5) ilmailuhallinto;

6) Ilmatieteen laitos;

7) Autorekisterikeskus; ja

8) Saimaan kanavan hoitokunta.

Viestintähallinto-osasto
4 §

Viestintähallinto-osaston päälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

5 §

Viestintähallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) posti- ja telelaitosta;

2) toimiluvan alaisia telelaitoksia;

3) Telehallintokeskusta;

4) postitoimintaa;

5) tele- ja radiotoimintaa;

6) yleisradio- ja kaapelilähetystoimintaa; sekä

7) viestintätutkimusta.


26 §

Viestintähallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, joissa liikenneministeriön toimivalta perustuu:

1)teletoimintalain (183/87) 5 tai 20§:ään, 21§:n 2 tai 3 momenttiin taikka 24§:ään 1 tai 2 momenttiin;

2)teletoiminta-asetuksen (374/87) 1§:n 3 kohtaan, 2§:n 2 momenttiin, 6§:n 3 momenttiin, 12§:ään, 13§:n 2 momenttiin tai 17§:ään;

3)telehallinnosta annetun asetuksen (662/88) 17§:ään;

4)radiolain (517/88) 4§:n 4 momenttiin, 9§:ään tai 13§:n 2 momenttiin;

5)kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87) 1§:n 2 momentin 6 kohtaan tai 25§:ään;

6)kaapelilähetystoiminnasta annetun asetuksen (526/87) 1§:n 3 momenttiin taikka 3§:n 1 momenttiin tai 6§:ään; sekä

7)teletoimintalain, radiolaitteista annetun lain (8/27) ja kaapelilähetystoiminnasta annetun lain nojalla myönnettyjen toimilupien ehtoihin.

Lisäksi viestintähallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee telehallinnosta annetun lain (518/88) 3§:n nojalla liikenneministeriön ratkaistaviksi pidätetyistä asioista teknisiä määräyksiä koskevat asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.