812/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988

Asetus ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetun asetuksen (625/85) 20§:n 4 momentti,

muutetaan 4§:n 2 momentti, 8§:n 1 momentti, 8 a§:n 1 momentti ja 12§:n 2 momentti,

näistä 8 a§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1057/86), sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a§ seuraavasti:

4 §

Valtioneuvosto vahvistaa 1 momentissa tarkoitetut yleiset perusteet.

8 §

Ammattikasvatushallitus tekee vuosittain elokuussa opetusministeriölle seuraavaa vuotta varten esityksen rahoituslain 17§:n 1 momentissa tarkoitetun korvauksen perusteista, jotka valtioneuvosto vahvistaa.


8 a §

Ammattikasvatushallitus tekee vuosittain elokuussa opetusministeriölle seuraavaa vuotta varten esityksen rahoituslain 17 a§:n 1 momentissa tarkoitetun korvauksen perusteista, jotka valtioneuvosto vahvistaa.


12 §

Valtioneuvosto vahvistaa 1 momentissa tarkoitetut markkamäärät.

12 a §

Ammattikasvatushallitus voi 4§:n 1 momentissa, 8§:n 1 momentissa, 8 a§:n 1 momentissa ja 12§:n 1 momentissa tarkoitettuja esityksiä sekä 6§:ssä tarkoitettuja päätöksiä tehdessään erityisestä syystä poiketa mainituissa säännöksissä asetetuista määräajoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.