787/1988

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1988

Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun asetuksen (693/78) 1 ja 3 §,

näistä 1 § sellaisena kuin se on 11 päivänä lokakuuta 1985 annetussa asetuksessa (794/85), näin kuuluviksi:

1 §

Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden arvoa on pidettävä suurena, jos omaisuuden käypä arvo ylittää 10 000 000 markkaa.

Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden arvoa on pidettävä vähäisenä, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 3 000 000 markkaa.

3 §

Ennen valtion maaomaisuuden luovuttamista tai vuokraamista taikka sitä koskevan erityisen oikeuden myöntämistä asiasta on hankittava ympäristöministeriön lausunto, jos omaisuudella saattaa olla erittäin huomattava merkitys kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun taikka kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta. Vastaava lausunto omaisuuden merkityksestä luonnonsuojelun kannalta on pyydettävä ympäristöministeriöltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.