777/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (687/78) 8 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 15 § näin kuuluviksi:

8 §
Luovuttamisesta päättävä viranomainen

Jos omaisuuden arvo on vähäinen, luovutuksesta päättää se ministeriö, jonka hallinnonalaan luovutettava omaisuus kuuluu. Valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisen liikelaitoksen (liikelaitos) hallinnassa olevan arvoltaan vähäisen maaomaisuuden luovuttamisesta päättää kuitenkin liikelaitos. Valtioneuvosto voi asianomaisen ministeriön esityksestä siirtää ministeriön päätöksentekovaltaa ministeriön alaiselle valtion virastolle tai laitokselle.

11 §
Vuokraamisesta päättävä viranomainen

Jos vuokra-aika on pitempi kuin viisi vuotta, päätöksen tekee asianomainen ministeriö. Liikelaitoksen hallinnassa olevan maaomaisuuden vuokraamisesta päättää kuitenkin liikelaitos. Valtioneuvosto voi asianomaisen ministeriön esityksestä siirtää ministeriön päätöksentekovaltaa ministeriön alaiselle valtion virastolle tai laitokselle.

Vuokraamisesta päättää valtioneuvosto:

1) jos vuokrattavan maaomaisuuden arvo on suuri; tai

2) jos vuokra-aika on pitempi kuin kaksikymmentäviisi vuotta eikä vuokrattavan maaomaisuuden arvo ole vähäinen; taikka

3) jos vuokrauksella on periaatteellisesti huomattava merkitys.

15 §
Asetuksen antaminen

Tarkemmat säännökset siitä, milloin luovutettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden arvoa on pidettävä suurena tai vähäisenä, sekä omaisuuden merkityksen selvittämisestä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun suojelun tai rauhoituksen kannalta samoin kuin tarvittaessa muustakin tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Hallituksen esitys 17/88
Valtiovarainvaliok. miet. 25/88
Suuren valiok. miet. 72/88

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.