776/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Laki pankkitarkastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69)1 §, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (974/87), ja

lisätään lakiin uusi 19 a § seuraavasti:

1 §

Liikepankkien, säästöpankkien, osuuspankkien, kiinnitysluottopankkien, Postipankki Oy:n, hypoteekkiyhdistysten, luotto-osakeyhtiöiden, rahastoyhtiöiden, optioyhteisöiden, johdannaismarkkinoilla toimivien välittäjien, meklarien ja markkinatakaajien, pankkien vakuusrahastojen ja ulkomaisten luottolaitosten edustustojen toiminnan valvontaa varten on valtiovarainministeriön alainen pankkitarkastusvirasto.

19 a §

Optioyhteisön, välittäjän, meklarin ja markkinatakaajan valvonnasta perittävän maksun määräämisperusteena on asianomaisen aiheuttaman valvontatyön laajuus. Meklarin aiheuttama valvontatyö otetaan huomioon asianomaisen välittäjän tai markkinatakaajan valvontamaksua määrättäessä.

Optioyhteisön valvontamaksuun sisältyy myös sellaisen markkinatakaajan, joka ei samalla ole välittäjä tai muutoin kuin markkinatakaajan toiminnan nojalla kuulu pankkitarkastusviraston valvonnan piiriin, aiheuttaman valvontatyön perusteella määrättävä valvontamaksu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Hallituksen esitys 53/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 88/88

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.