773/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Laki ulosottolain 4 luvun 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 4 luvun 18 §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1016/85), uusi näin kuuluva 4 momentti:

4 luku
18 §

Vakioitu optio ja termiini ulosmitataan ilmoittamalla ulosmittauksesta kirjallisesti sille välittäjälle, jonka hoidossa olevalle johdannaistilille sopimus on kirjattu, tai jos johdannaistili ei ole välittäjän hoidossa, asianomaiselle optioyhteisölle. Ulosmittausilmoituksen saanut välittäjä tai optioyhteisö on velvollinen välittömästi muuttamaan ulosmitatut optiot ja termiinit rahaksi asianomaisilla johdannaistoimilla ja tilittämään näin saadut varat ulosottomiehelle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Hallituksen esitys 53/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 88/88

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.