756/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Asetus Helsingin ulosottovirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan Helsingin ulosottovirastosta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (159/85) 1 §:n 3 momentti sekä 2 ja 3 §, sekä

lisätään asetuksen 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Ulosottovirastossa on hallinto-osasto ja kahdeksan täytäntöönpano-osastoa. Hallinto-osaston päällikkönä on johtava kaupunginvouti ja muiden osastojen päällikkönä kaupunginvouti.

2 §

Hallinto-osaston tehtävänä on:

1) jakaa ulosottovirastoon saapuneet ulosottoasiat ja rikostuomioiden täytäntöönpanoasiat täytäntöönpano-osastojen kaupunginvoudeille;

2) huolehtia kertyneiden varojen kirjanpidosta;

3) pitää viraston nimikirjaa; sekä

4) valmistella ulosottovirastoa koskevat talous- ja henkilöstöhallintoasiat.

3 §

Johtavan kaupunginvoudin tehtävänä on:

1) johtaa, ohjata ja valvoa ulosottoviraston toimintaa;

2) seurata ulosottoviraston ulosottokäytännön yhdenmukaisuutta;

3) käsitellä ja ratkaista ulosottoviraston talous- ja henkilöstöhallintoa koskevat asiat;

4) määrätä epäselvissä tapauksissa, mille osastolle ulosottoasia tai rikostuomion täytäntöönpanoasia kuuluu taikka mille virkamiehelle jokin tehtävä kuuluu; sekä

5) tarkistaa vähintään kerran vuodessa ulosoton asianosaisten virastoon jättämät vakuudet.

Johtava kaupunginvouti voi, jos katsoo asian sitä vaativan, ottaa ulosottomiehenä suorittaakseen alaiselleen kaupunginvoudille kuuluvan täytäntöönpanotehtävän.

Johtavan kaupunginvoudin estyneenä ollessa toimii sijaisena maistraatin määräämä kaupunginvouti.

4 §

Kaupunginvouti on lisäksi velvollinen suorittamaan johtavan kaupunginvoudin erikseen määräämät hallintotehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.