754/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen 9 §:n 1 momentti ja 19 §:n johdantokappale sekä 3 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (31/88), sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 15 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi 3 a ja 4 a kohta seuraavasti:

9 §

Valtioneuvoston kansliassa on sopimuspalkkainen kansliapäällikön, yleisen osaston osastopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen, yleisen osaston käännöstoimiston toimistopäällikön ja yleisen osaston hallinnollisen toimiston toimistopäällikkönä toimivan vanhemman hallitussihteerin virka. Lisäksi kansliassa on vanhemman ja nuoremman hallitussihteerin, käännöstoimiston apulaistoimistopäällikön, erikoistutkijan, atk-suunnittelijan, ylikielenkääntäjän, kielenkääntäjän, informaatikon, arkistonhoitajan, kamreerin, esittelysihteerin, ylikirjaajan, osastosihteerin, notaarin, kirjaajan, apulaiskamreerin, apulaistarkastajan, autonkuljettajien esimiehen, ylivirastomestarin, istuntovirastomestarin, virastomestarin, vahtimestarin, nuoremman vahtimestarin, toimistosihteerin, lähettäjän, kirjanpitäjän, toimistovirkailijan, autonkuljettajan, arkistoapulaisen, arkistovalokuvaajan sekä konekirjoittajan virkoja.


10 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3 a) atk-suunnittelijan virkaan korkeakoulussa suoritettu tutkinto ja perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn,


4 a) informaatikon virkaan korkeakoulussa suoritettu tutkinto ja kirjastoammatillinen tutkinto tai sitä vastaava koulutus sekä perehtyneisyys tietopalvelutoimintaan,


19 §

Osastopäällikkö ratkaisee, jollei valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:stä muuta johdu, valtioneuvoston kansliassa päätettävät asiat, jotka koskevat:


3) apulaiskamreerin, apulaistarkastajan, autonkuljettajien esimiehen, ylivirastomestarin, istuntovirastomestarin, virasto- ja vahtimestareiden, toimistosihteerin, lähettäjän, kirjanpitäjän, toimistovirkailijan, autonkuljettajan, arkistoapulaisen, arkistovalokuvaajan, konekirjoittajan ja muiden vastaavien virkamiesten sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön nimittämistä tai ottamista sekä irtisanomista,


7) virkavapautta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, taikka enintään vuoden kestävää muuta virkavapautta,Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.