733/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä elokuuta 1988

Valtioneuvoston päätös leimavewlaln soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut leimaverolain soveltamisesta 6 päivänä elokuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta1984 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (131/84), näin kuuluvaksi:

4 §

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla annetaan arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta, varustetaan leimalla allamainituin määrin:

1) jos asianomainen ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk 2) jos asianomainen on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk
valtioneuvos 225 000 56 250
vuorineuvos 225 000 56 250
energianeuvos 155 000 38 750
erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri 155 000 38 750
kauppaneuvos 155 000 38 750
liikenneneuvos 155 000 38 750
maanviljelysneuvos 155 000 38 750
matkailuneuvos 155 000 38 750
merenkulkuneuvos 155 000 38 750
metsäneuvos 155 000 38 750
ministeri 155 000 38 750
teollisuusneuvos 155 000 38 750
ylipormestari 155 000 38 750
apteekkineuvos 112 000 28 000
vakuutusneuvos 112000 28000
kaupunginjohtaja 90 000 22 500
kaupunkineuvos 90 000 22 500
arkkiatri 75 000 18 750
laamanni 75 000 18 750
maaneuvos 75 000 18 750
patenttineuvos 75 000 18 750
rakennusneuvos 75 000 18 750
maakuntaneuvos 55 000 13 750
professori 55 000 13 750
budjettineuvos 40 000 10 000
eläinlääkintöneuvos 40 000 10 000
hallitusneuvos 40 000 10 000
kalastusneuvos 40 000 10 000
kenttäpiispa 40 000 10 000
kunnallisneuvos 40 000 10 000
liikuntaneuvos 40 000 10 000
lääkintöneuvos 40 000 10 000
maanmittausneuvos 40 000 10 000
museoneuvos 40 000 10 000
poliisineuvos 40 000 10 000
pääkonsuli 40 000 10 000
satamaneuvos 40 000 10 000
verotusneuvos 40 000 10 000
elokuvaneuvos 28 000 7 000
kalatalousneuvos 28 000 7 000
kamarineuvos 28 000 7 000
kanslianeuvos 28 000 7 000
kaupallinen neuvos 28 000 7 000
kihlakunnanneuvos 28 000 7 000
kiinteistöneuvos 28 000 7 000
kirjastoneuvos 28 000 7 000
kotiseutuneuvos 28 000 7 000
kotiteollisuusneuvos 28 000 7 000
kouluneuvos 28 000 7 000
kunnanjohtaja 28 000 7 000
käsityöneuvos 28 000 7 000
luotsineuvos 28 000 7 000
lähetystöneuvos 28 000 7 000
musiikkineuvos 28 000 7 000
opetusneuvos 28 000 7 000
pitäjänneuvos 28 000 7 000
pormestari 28 000 7 000
puutarhaneuvos 28 000 7 000
revisioneuvos 28 000 7 000
seurakuntaneuvos 28 000 7 000
sosiaalineuvos 28 000 7 000
talousneuvos 28 000 7 000
teatterineuvos 28 000 7 000
terveydenhuoltoneuvos 28 000 7 000
uittoneuvos 28 000 7 000
yliagronomi 20 000 5 000
yliarkkitehti 20 000 5 000
yli-insinööri 20 000 5 000
yli-intendentti 20 000 5 000
ylimetsänhoitaja 20 000 5 000
konsuli 15 000 3 750
lähetystösihteeri 15 000 3 750
taloustirehtööri 15 000 3 750
ylikamreeri 15 000 3 750
ylirakennusmestari 15 000 3 750
rehtori 13 000 3 250
varakonsuli 13 000 3 250
yliopettaja 5 000 1 250
asessori 3 500 875
eläinlääkintöasessori 3 500 875
lehtori 3 500 875
intendentti 3 000 750
kamreeri 3 000 750
postimestari 3 000 750
rovasti 3 000 750
sotakamreeri 3 000 750
lentokapteeni 1 500 375
varatuomari 350 150
director cantus 300 150
director musices 300 150

Edellä 2 sarakkeessa mainituin määrin leimataan myös asiakirja, jolla arvonimi annetaan valtion, kunnan tai kirkollisessa palveluksessa ansioituneelle eläkkeellä olevalle henkilölle.

Kun annetaan sellainen arvonimi, jota ei ole 1 momentissa mainittu, määrää valtioneuvosto, paljonko sitä koskevasta asiakirjasta on leimaveroa suoritettava.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 1988

Ministeri
ULLA PUOLANNE

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.