725/1988

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1988

Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä lisännyt asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista 7 päivänä huhtikuuta 1988 annettuun valtioneuvoston päätökseen (314/88) uuden 8 a §:n seuraavasti:

8a§
Lainan koron alentaminen

Alennettaessa asuntolainan korkoa asuntotuotantolain 11 §:n 2 momentissa ja vuokraasuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa siten kuin asuntotuotantoasetuksen 29 §:n 2 momentissa ja vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen 5 §:n 4 momentissa on säädetty, voidaan asuntolainan vuotuinen korko vahvistaa kolmeksi prosentiksi kahdeksannen lainavuoden alusta yhdeksännen lainavuoden loppuun ja kuudeksi prosentiksi kymmenennen lainavuoden alusta yhdennentoista lainavuoden loppuun, jos ruokakunnan

6 §:n mukaan määritellyt tulot eivät ylitä 7 §:ssä olevia 60 prosentin lainoitusosuutta vastaavia enimmäistuloja. Korko voidaan vahvistaa kuudeksi prosentiksi kahdeksannen lainavuoden alusta yhdeksännen lainavuoden loppuun, jos tulot eivät ylitä 50 prosentin lainoitusosuutta vastaavia enimmäistuloja. Korkoa alennettaessa on varallisuus, ruokakunnan omassa käytössä olevaa asuntoa lukuunottamatta, otettava huomioon 5 §: n määräyksiä noudattaen lainaosuuden määrittelyyn vaikuttavana tekijänä.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1988.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1988

Ympäristöministeri
KAJ RÄRLUND

Apulaisosastopäällikkö
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.