680/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1988

Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä kumonnut elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista 7 päivänä tammikuuta 1988 antamansa päätöksen (5/88) 5 ja 7§:n sekä muuttanut 3 ja 6§:n seuraavasti:

3 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 1-4 ja 11-40 kuuluvista lihajalosteista voidaan suorittaa hinnanerokorvausta, jos niiden valmistukseen käytetyn lihan ja muiden eläimenosien yhteismäärästä vähintään 85 prosenttia on siasta, naudasta, lampaasta tai porosta ottaen huomioon jäljempänä säädetyt rajoitukset.

6 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 20-26 a kuuluvien tuotteiden valmistukseen saa käyttää ainoastaan teurasruhojen punnituksesta annetun lain (627/66) 2§:ssä tarkoitetun teurasruhon osia.

Tuoteryhmiin 23, 25 ja 26 a kuuluvista tuotteista voidaan suorittaa hinnanerokorvaus täysimääräisenä, jos

1)tuoteryhmään 23 kuuluvien tuotteiden rasvapitoisuus on enintään 35 prosenttia,

2)tuoteryhmään 25 kuuluvien tuotteiden rasvapitoisuus on enintään 25 prosenttia,

3)tuoteryhmään 26 a kuuluvien tuotteiden rasvapitoisuus on enintään 35 prosenttia.

Muista 2 momentissa mainittuihin tuoteryhmiin kuuluvista tuotteista voidaan suorittaa hinnanerokorvausta puolet täydestä määrästä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Finanssineuvos
Lasse Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.