676/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus riistaeläinten metsästysajoista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan riistaeläinten metsästysajoista 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetun asetuksen (660/83) 10§, 11§:n 4 momentti sekä 12-14§,

sellaisina kuin niistä ovat 12-14§ 21 päivänä elokuuta 1987 annetussa asetuksessa (718/87), näin kuuluviksi:

10 §

Villisikaa saa metsästää koko vuoden. Kuitenkaan naarasta, jolla on poikaset, ei saa tappaa maaliskuun 1 päivän ja heinäkuun 31 päivän välisenä aikana, sanotut päivämäärät mukaan luettuina.

11 §

Kanadanhanhea saa metsästää riistanhoitopiirin luvalla elokuun 20 päivästä kello 12:sta marraskuun 30 päivän loppuun.

12 §

Riekkoa ja kiirunaa saa metsästää Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Vaasan lääneissä sekä Turun ja Porin läänissä Satakunnan riistanhoitopiirin alueella syyskuun 1 päivän alusta lokakuun 15 päivän loppuun sekä Oulun ja Lapin lääneissä syyskuun 10 päivän alusta lokakuun 31 päivän loppuun paitsi Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa, missä niitä saa metsästää syyskuun 20 päivän alusta maaliskuun 31 päivän loppuun.

13 §

Teertä ja pyytä saa metsästää Oulun ja Lapin lääneissä syyskuun 10 päivän alusta lokakuun 31 päivän loppuun sekä muualla maassa syyskuuun 1 päivän alusta lokakuun 15 päivän loppuun.

14 §

Metsoa saa metsästää Keski-Suomen, Kymen, Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Vaasan lääneissä sekä Turun ja Porin läänissä Satakunnan riistanhoitopiirin alueella syyskuun 1 päivän alusta lokakuun 15 päivän loppuun sekä Oulun ja Lapin lääneissä syyskuun 10 päivän alusta lokakuun 31 päivän loppuun.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.