669/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain 17§:n 3 kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (36/86), näin kuuluvaksi:

17 §

Opetusministeriö voi määrätä, että yhden tai useamman koulun tehtävänä on tässä laissa säädettyjen tehtävien lisäksi ja siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään:


3) järjestää lukion oppimäärän suorittamista edistävää opetusta kuulovammaisten koulussa, peruskoulussa tai peruskouluopetusta vastaavaa opetusta antavassa koulussa opiskelleille kuulovammaisille oppilaille, joilla on riittävä kielellinen kehitystaso;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Hallituksen esitys 59/88
Sivistysvaliok. miet. 8/88
Suuren valiok. miet. 82/88

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.