648/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1988

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Iisalmen kaupungin, Kiuruveden, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Pielaveden, Siilinjärven, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Vieremän kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kiuruveden ja Pielaveden kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Sulkavanjärvessä Kiuruveden ja Pielaveden kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 28 päivänä tammikuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203781 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Sänkisaaren ja Selkäsaaren välillä olevasta vesipiirirajapyykistä n:o IX ja kulkee Myllyselän poikki kulmapisteeseen A ja edelleen kulmapisteen B kautta Herrasensaaren rannassa olevaan pyykkiin n:o 32, joka vastaa vesipiirirajapyykkiä n:o XXXVI. Pyykillä n:o 32 ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

2 §

Sonkajärven ja Vieremän kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Pyöreen järvessä Sonkajärven ja Vieremän kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Sonkajärven kunnan Kauppilanmäen kylän Kierinniemen tilan 4:76 ja Vieremän kunnan Pyöriän kylän Jokiniemen tilan 1:39 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 30 ja jatkuu kaakkoon pyykin 26 kautta kulmapisteeseen A. Pyykin 26 ja kulmapisteen A sijainti on määritelty Kuopion läänin maanmittauskonttorin 6 päivänä helmikuuta 1981 hyväksymässä toimituksessa n:o 203786. Pisteestä A raja jatkuu etelään Huttulan ja Kauppilanmäen jakokuntien välisen, kihlakunnanoikeuden 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistaman vesipiirirajan kulmapisteiden n:ot 63, 62 ja 61 kautta pyykkiin n:o 60, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Keski-Pajusessa Sonkajärven ja Vieremän kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Sonkajärven kunnan Kilpisaaren kylän Konttiniemen tilan 11:28 ja Vieremän kunnan Kauppilanmäen kylän Pajusen niitty -nimisen tilan 5:60 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 1 ja jatkuu länsiluoteeseen Huttulan jakokunnan vesialueen halki Huttulan ja Pappilan jakokuntien välisen, kihlakunnanoikeuden 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistaman vesipiirirajan kulmapisteeseen 58a, josta edelleen edellä mainittujen jakokuntien välistä vesipiirirajaa ensin lounaaseen kulmapisteeseen 58b ja siitä etelään pyykkiin 58c, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Ala-Pajusessa Sonkajärven ja Vieremän kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Sonkajärven kunnan Kilpisaaren kylän Suoniemen tilan 11:11 ja Vieremän kunnan Kauppilanmäen kylän Ollilan tilan 5:18 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 35 ja jatkuu luoteeseen Huttulan jakokunnan vesialueen halki Huttulan ja Pappilan jakokuntien välisen kihlakunnanoikeuden 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistaman vesipiirirajan kulmapisteeseen 210b, josta edelleen edellä mainittujen jakokuntien välistä vesipiirirajaa länsilounaaseen pyykkiin n:o 210a Kauppilanjoen suussa, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

3 §

Iisalmen kaupungin ja Vieremän kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Riikinlammessa Iisalmen kaupungin ja Vieremän kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 29 päivänä tammikuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203783 kartalle merkittyä rajaa siten, että raja alkaa Riikinlammen itärannalta Iisalmen kaupungin Vieremän kylän Kuivaniemen tilan 13:38 ja Vieremän kunnan Vieremän kylän Ahoniemen tilan 13:67 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 24 ja jatkuu lammen länsirannalla olevaan edellä mainittujen tilojen väliseen pyykkiin n:o 90, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Iso-Iijärvessä Iisalmen kaupungin ja Vieremän kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Iisalmen kaupungin Vieremän kylän Kuismarannan tilan 13:35 ja Vieremän kunnan Vieremän kylän Ahoniemen tilan 13:67 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 6 ja jatkuu edellä mainitun rajan suuntaisena Valkiamäen jakokunnan vesialueen halki kulmapisteeseen A, joka on tämän rajan sekä Valkiamäen ja Pappilan jakokuntien välisen vesipiirirajan leikkauspisteessä. Kulmapisteen A sijainti on määritelty Kuopion läänin maanmittauskonttorin 29 päivänä tammikuuta 1981 hyväksymässä toimituksessa n:o 203783. Pisteestä A raja jatkuu Valkiamäen jakokunnan sekä Pappilan ja Partalan jakokuntien välisen, kihlakunnanoikeuden 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistaman vesipiirirajan kulmapisteiden n:ot 225, 226, 227, 228 ja 229 kautta pyykille n:o 230 Tikkalanpuron suuhun, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Sopenjärvessä Iisalmen kaupungin ja Vieremän kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Iisalmen kaupungin Iisalmen kylän Järvenpään tilan 12:18 ja Vieremän kunnan Haajaiskylän Jaakkolan tilan 16:4 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 1 ja jatkuu Koljolan Kaarakkalan jakokunnan vesialueen halki Koljolan Kaarakkalan ja Partalan jakokuntien välisen, kihlakunnanoikeuden 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistaman vesipiirirajan kulmapisteeseen n:o 160. Tästä raja jatkuu edellä mainittujen jakokuntien välistä vesipiirirajaa kulmapisteiden n:ot 161 ja 162 kautta pyykkiin n:o 1328, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

4 §

Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Iso-Lapinjärvessä Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 17 päivänä helmikuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203785 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Iisalmen kaupungin Viitaan kylän Kotilahden tilan 6:58 ja Sonkajärven kunnan Viitaan kylän tilan Savonvirran metsä 8:26 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 36 ja jatkuu eteläkaakkoon kulmapisteeseen C. Kulmapiste C on 22 metrin päässä Iisalmen kaupungin Jokelan kylän tilojen Piilokorpi 2:59 ja Kankaala 2:57 sekä Sonkajärven kunnan Vänninmäen kylän Lapinjärven tilan 5:25 välisestä pyykistä n:o 1 pyykkien n:ot 21 ja 1 määräämän rajan jatkeella. Pisteessä C ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Pieni Lappi -nimisessä järvessä Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 17 päivänä helmikuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203785 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Pieni Lapin luoteisrannalta Iisalmen kaupungin Jokelan kylän Ahoniemen tilan 2:44 ja Sonkajärven kunnan Vänninmäen kylän Lapinniityn tilan 5:24 välisellä rajalla olevasta, kyseisessä toimituksessa rakennetusta pyykistä n:o 31 ja jatkuu kaakkoon pisteeseen A, josta etelään pyykkien n:ot 42 ja 89 määräämään rajapisteeseen Pieni Lapista Matkusjokeen laskevan Everpuron suuhun, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Etelälahti -nimisessä järvessä Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 17 päivänä helmikuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203785 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Iisalmen kaupungin Hernejärven kylän Aapelinmäen tilan 66 ja Sonkajärven kunnan Hernejärven kylän Einolan tilan 37 väliseltä rajalta pyykkien n:ot 61 ja 92 määräämästä rajapisteestä ja jatkuu kaakkoon pisteeseen B, josta lounaaseen Iisalmen kaupungin Hernejärven kylän Aapelinmäen tilan 66 ja Sonkajärven kunnan Hernejärven kylässä olevan yhteisen venevalkamapalstan välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 4, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Lauttalammessa Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Iisalmen kaupungin Hernejärven kylän Karhuahon tilan 10:39 ja Sonkajärven kunnan Hernejärven kylän Löttömäen tilan 14:19 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 18 ja jatkuu Winkuan tilan 9:4 itärajaa 31 päivänä heinäkuuta 1919 maarekisteriin merkityssä vesialueiden jakotoimituksessa n:o 3674 määrättyyn vesialueen kulmapisteeseen n:o 22. Tästä raja jatkuu luoteeseen Ulmalan ja Hernejärven jakokuntien välisen vesipiirirajan kulmapisteeseen n:o 249, joka on määrätty kihlakunnanoikeuden 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 9118. Pyykistä n:o 249 raja kulkee luoteeseen Iisalmen kaupungin Hernejärven kylän Viinamäen tilan 10:48 ja Sonkajärven kunnan Hernejärven kylän Uudissuon tilan 13:46 väliseen pyykkiin n:o 16, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

5 §

Iisalmen kaupungin ja Pielaveden kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Lampaanjärvessä Iisalmen kaupungin ja Pielaveden kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan kihlakunnanoikeuden 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 9118 määrättyä, toiselta puolen Saikkolanniemen jakokunnan ja toiselta puolen Laakkolan ja Lappetelän jakokuntien välistä rajaa alkaen pyykiltä 292 ja jatkuen kulmapisteiden n:ot 291, 290, 289, 288, 287, 286 ja 285 kautta kulmapisteeseen n:o 284. Tästä raja jatkuu itäkaakkoon Lappetelän jakokunnan vesialueen halki rajapyykkiin n:o 438, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

6 §

Iisalmen kaupungin ja Lapinlahden kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Tielammessa Iisalmen kaupungin ja Lapinlahden kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 6 päivänä helmikuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203784 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Iisalmen kaupungin Nerkoon kylän Välimaan tilan 3:56 ja Lapinlahden kunnan Nerkoon kylän Keskilän tilan 58 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 12 ja jatkuu koilliseen Iisalmen kaupungin Nerkoon kylän Tielampi I-nimisen tilan 3:58 ja Lapinlahden kunnan Nerkoon kylän Keskilän tilan 58 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 3, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Kortteinen -nimisessä lammessa Iisalmen kaupungin ja Lapinlahden kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 6 päivänä helmikuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203784 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Iisalmen kaupungin Varpaiskylän Heinäojan tilan 1:23 ja Lapinlahden Varpaiskylän Leppikosken tilan 5:16 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 17 ja jatkuu etelälounaaseen pisteeseen A, josta edelleen kaakkoon Iisalmen kaupungin Varpaisjärven kylän Koulumetsän tilan 1:33 ja Lapinlahden kunnan Varpaiskylän Leppikosken tilan 5:16 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 27, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

7 §

Lapinlahden ja Maaningan kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Onkivedessä Lapinlahden ja Maaningan kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 21 päivänä elokuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 203780 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Halolan ja Tölvänniemen lohkokunnan sekä Tölvänniemen lohkokunnan välisen, kihlakunnanoikeuden 7 päivänä huhtikuuta 1915 vahvistaman vesipiirirajan kulmapisteestä n:o 62 ja jatkuu etelälounaaseen Halolan ja Tölvänniemen lohkokunnan vesialueen halki rajapyykkiin n:o 71, josta edelleen kaakkoon saman lohkokunnan vesialueen halki Ruuskalansaaren lohkokunnan vesialueen kulmapisteeseen n:o 72. Tästä raja jatkuu etelään viimeksi mainitun lohkokunnan kihlakunnanoikeuden 7 päivänä huhtikuuta 1915 vahvistamaa vesipiirirajaa noudattaen kulmapisteeseen n:o 73, josta edelleen saman suuntaisena pisteeseen A, missä edellä mainittu linja leikkaa Käärmetsaaren lohkokunnan vesipiirirajan, joka on määrätty kihlakunnanoikeuden 7 päivänä huhtikuuta 1915 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 7746. Pisteestä A raja jatkuu itäkoilliseen viimeksi mainitun lohkokunnan vesipiirirajaa kulmapisteeseen n:o 68. Tästä raja jatkuu itäkaakkoon Käärmetsaaren lohkokunnan ja Tölvänniemen lohkokunnan välistä, toimituksessa n:o 7746 määrättyä vesipiirirajaa pyykkiin n:o 26, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

8 §

Lapinlahden, Siilinjärven ja Varpaisjärven kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Ukonjärvessä Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Torkonjoen suulta sen jatkeena olevan valtaojan keskiviivaa noudattaen etelälounaaseen tämän ojan ja Rakkinejoen ja Päähisjoen jatkeena olevien valtaojien yhtymäkohtaan.

Ukonjärvessä Siilinjärven ja Varpaisjärven kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Rakkinejoen suulta sen jatkeena olevan valtaojan keskiviivaa noudattaen luoteeseen tämän ja Torkonjoen jatkeena olevan valtaojan yhtymäkohtaan.

Ukonjärvessä Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Torkonjoen ja Rakkinejoen jatkeena olevien valtaojien yhtymäkohdasta Päähisjoen jatkeena olevan valtaojan keskiviivaa noudattaen Päähisjoen suulle, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien väliseen rajaan.

9 §

Varpaisjärven ja Nilsiän kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Ruokosjoessa, Ruokosjärvessä, Rahasjoessa, Rahasessa ja Reittiönjoessa Varpaisjärven ja Nilsiän kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Ruokosjoen keskiviivaa Ruokosjärven vesijätön pohjoisreunasta alkaen kihlakunnanoikeuden 19 päivänä lokakuuta 1909 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 94421 määrättyyn Lappalan ja Ruokoisen jakokuntien väliseen vesipiirirajapyykkiin n:o 20. Tästä raja jatkuu edelleen edellä mainittujen jakokuntien välistä rajaa pitkin kulmapisteiden n:ot 15 ja 16 kautta kulmapisteeseen n:o 17 Ruokosjärven eteläosassa. Tästä raja jatkuu etelään Ruokosjärven vesijätön halki Rahasjoen keskiviivaa noudattaen aina edellä mainittujen jakokuntien väliselle vesipiirirajapyykille n:o 23 Rahasen pohjoisrannalla. Tästä raja jatkuu lounaaseen edellä mainittujen jakokuntien välistä rajaa pitkin kulmapisteen n:o 19 kautta kulmapisteeseen n:o 20, josta raja kääntyy luoteeseen vesipiirirajapyykkiin n:o 25 Rahasen länsirannalla. Tästä raja jatkuu Reittiönjoen keskiviivaa pitkin Rahasen vesijätön halki edellä mainitun vesijätön luoteisreunaan, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

10 §

Sonkajärven ja Varpaisjärven kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Vaajalahdessa Sonkajärven ja Varpaisjärven kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Paloisten ja Sälevän jakokuntien väliseltä 24 päivänä syyskuuta 1912 vahvistetun vesipiirirajan kulmapisteeltä n:o 183 kaakkoon pyykkiin n:o 158, joka on määrätty Sälevän vesijätönjaossa, TN:o 21462. Pyykillä n:o 158 ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

11 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

12 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1988

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.