607/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Dragsfjärdin kunnan, Hangon kaupungin, Inkoon kunnan ja Tammisaaren kaupungin välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Hangon kaupungin ja Dragsfjärdin kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Hangon kaupungin ja Dragsfjärdin kunnan välistä rajaa, joka samalla on läänin raja Uudenmaan läänin sekä Turun ja Porin läänin välillä, jatketaan Hangon kaupungin Hangon kylässä suoritetun toimituksen n:o 31467 toimituskartalle piirretyn Länsanskärin läpi kulkevan rajan eteläisestä päätepisteestä, tämän sekä Tenholan kunnan Wättlaxin kylässä suoritetussa toimituksessa n:o 18092 määrätyn pisteen k5 määräämää linjaa Svartbådanin länsipuolitse aluemeren ulkorajalle.

2 §

Hangon ja Tammisaaren kaupunkien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Hangon ja Tammisaaren kaupunkien välinen raja johdetaan Hangon kaupungin Tvärminnen kylän vesialueen jakotoimituksen n:o 19241 yhteydessä yleistä vettä vastaan Långskär -nimisen saariryhmän eteläpuolelle pyykeillä n:ot 21 ja 22 määrätystä rajapisteestä Suomen aluevesien rajoista annetun lain (256/65) soveltamisesta 7 päivänä toukokuuta 1965 annetun asetuksen 1§:ssä määrättyyn sisäisten aluevesien peruspisteeseen n:o 31 sekä siitä edelleen etelään aluemeren ulkorajan lähimpään taitepisteeseen.

3 §

Tammisaaren kaupungin ja Inkoon kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Tammisaaren kaupungin ja Inkoon kunnan välistä rajaa jatketaan Inkoon kunnan Tostholmin yksinäistalolla suoritetun vesialueiden jakotoimituksen n:o 20847 yhteydessä aavaa merta vastaan määrätystä pisteestä A, sen ja nykyisen Tammisaaren kaupungin vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 638923 määrättyjen rajapisteiden n:ot 47 ja 48 määräämää linjaa aluemeren ulkorajalle.

4 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.