606/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Porvoon maalaiskunnan, Pernajan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Porvoon maalaiskunnan ja Pernajan kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Porvoon maalaiskunnan ja Pernajan kunnan välistä rajaa jatketaan Porvoon maalaiskunnassa Jakarin kylässä suoritetussa vesialueiden rajankäyntitoimituksessa n:o 6382b6 määrätystä pyykistä n:o 50, sen ja samassa toimituksessa määrätyn rajapisteen n:o Ö5 määräämää linjaa aluemeren ulkorajalle.

2 §

Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien välistä rajaa jatketaan Pernajan kunnan Kjefsalön kylässä suoritetussa kartoitus- ja pyykitystoimituksessa n:o 6737 määrätystä pisteestä h, sen ja samassa toimituksessa määrättyjen pisteiden n:ot 3 ja 4 määräämää linjaa 1 340 metriä kaakkoon ja siitä edelleen etelään aluemeren ulkorajan lähimpään taitepisteeseen.

3 §

Ruotsinpyhtään ja Pyhtään kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Ruotsinpyhtään ja Pyhtään kuntien välistä rajaa, joka on samalla lääninraja Uudenmaan läänin ja Kymen läänin välillä, jatketaan Ruotsinpyhtään kunnan Wahterpään kylässä suoritetussa kalavesien rajankäyntitoimituksessa n:o 5413 määrätystä vesirajapyykistä n:o 5 eteläkaakkoon Kymen lääniin kuuluvan Mustaviirin saaren länsipuolelle, yleisellä vesialueella olevaan karttapisteeseen C2, joka on Pyhtään kunnan Suurahvenkosken kylän Pohjoisviiri I- ja Mustaviiri-nimisten tilojen 1:72 ja 1:83 välisen, maaperäpyykkien n:ot 2 ja 3 määräämän rajan jatkeella 990 metrin etäisyydellä pyykistä n:o 2. Tästä raja jatkuu eteläkaakkoon Suomen sisäisen alueveden ulkorajalle Kolmikiven ja Kakonellin karin välillä olevaan karttapisteeseen B2, joka on 650 metrin etäisyydellä Kolmikiven karilla olevasta rajapisteestä n:o 8 itäkoilliseen, sekä siitä edelleen samaa linjaa aluemeren ulkorajalle.

4 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.