602/1988

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1988

Valtioneuvoston päätös rauhanturvaamishenkilöstön palvelussuhteen ehtojen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä muuttanut rauhanturvaamishenkilöstön palvelussuhteen ehtojen perusteista 19 päivänä joulukuuta 1984 annetun valtioneuvoston päätöksen (881/84) 2, 3 ja 10§:n näin kuuluviksi:

2 §

Rauhanturvaamishenkilöstön palkkausluokka on enintään yhtä korkeampi kuin tehtävänimikkeeltään vastaavan puolustusvoimien viran sijoituspalkkausluokka.

Ylivääpelin, vääpelin ja ylikersantin tehtävässä palkkausluokka on vastaavasti enintään yhtä korkeampi kuin puolustusvoimien 4, 5 ja 6 luokan toimiupseerin viran sijoituspalkkausluokka. Kersantin, alikersantin ja jääkärin tehtävissä palkkausluokka on enintään puolustusvoimien 6 luokan toimiupseerin viran sijoituspalkkausluokka alennettuna kersantin tehtävässä yhdellä palkkausluokalla, alikersantin tehtävässä kolmella palkkausluokalla ja jääkärin tehtävässä viidellä palkkausluokalla.

Rauhanturvaamishenkilöstölle voidaan maksaa palkanlisää tehtävän edellyttämän erityisen koulutuksen tai ammattitaidon taikka tehtävän vastuullisuuden perusteella.

3 §

Palkkauksen määrä on 2§:n mukaisesti määrätyn palkkausluokan peruspalkan, I kalleusryhmän kalliinpaikanlisän, kaikkien ikälisien ja ikälisän täydennysosan yhteismäärä.

10 §

Matkasta kotipaikkakunnalta koulutuspaikkaan rauhanturvaamislain 5§:n 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen alkaessa sekä matkasta koulutuspaikasta kotipaikkakunnalle sanotun koulutuksen päättyessä maksetaan päivärahaa ja matkustamiskustannusten korvausta kuten valtion virkamiehelle kotimaan virkamatkasta.

Rauhanturvaamislain 5§:n 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen aikana suoritetusta kotimaan ja ulkomaan virkamatkasta maksetaan matkakustannusten korvausta kuten valtion virkamiehelle kotimaan ja ulkomaan virkamatkasta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1988

Puolustusministeri
Ole Norrback

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Ahola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.