563/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4 ja 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain 4 ja 5§,

sellaisina kuin ne ovat, 4§ 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (443/80) ja 5§ väliaikaisesti muutettuna 20 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (858/87), näin kuuluviksi:

4 §

Maidosta saadaan liikevaihtoverolain 18§:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettu vähennys tehdä 1,7-kertaisena. Vähennys tehdään toimitusajankohdan tavoitehinnan perusteella.

5 §

Milloin maahantuodun veronalaisen jalosteen raaka-aineena on 3 tai 4§:ssä tarkoitettuja tavaroita, maahantuojalla on oikeus saada veronpalautuksena määrä, joka vastaa jalosteeseen sisältyvän 3§:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää veroa puolitoistakertaisena ja 4§:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää veroa 1,7-kertaisena. Milloin maasta viedään sellaisenaan tai muuhun tavaraan sisältyvänä tavaraa, josta on maksettu tässä tarkoitettua veronpalautusta, maastaviejältä peritään veronpalautus takaisin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988 ja se on voimassa vuoden 1988 loppuun.

Lakia sovelletaan, milloin tavara on toimitettu tai tavara on luovutettu tullivalvonnasta taikka tavara on otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 1.7.1988-31.12. 1988 välisenä aikana.

Hallituksen esitys 51/88
Valtiovarainvaliok. miet. 23/88
Suuren valiok. miet. 60/88

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.