531/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen 3§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (987/86), näin kuuluvaksi:

3 §
Lasten päivähoito

Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/73) tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään muulta kuin vähävaraiselta lapsen vanhemmalta tai muulta huoltajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan. Maksu on:

1)yli 5 tuntia kestävästä

a)alle 3-vuotiaiden lasten hoidosta kolmannessa korvausluokassa 133, neljännessä 266, viidennessä 399, kuudennessa 532, seitsemännessä 665 ja kahdeksannessa 665 markkaa kalenterikuukaudelta; ensimmäisessä ja toisessa korvausluokassa ei peritä maksua;

b)3-5-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 137, toisessa 274, kolmannessa 411, neljännessä 548, viidennessä 685, kuudennessa 822, seitsemännessä 959 ja kahdeksannessa 1 096 markkaa kalenterikuukaudelta; ja

c)6-10-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 110, toisessa 220, kolmannessa 330, neljännessä 440, viidennessä 550, kuudennessa 660, seitsemännessä 770 ja kahdeksannessa 880 markkaa kalenterikuukaudelta; sekä

2)enintään 5 tuntia kestävästä

a)alle 3-vuotiaiden lasten hoidosta kolmannessa korvausluokassa 70, neljännessä 140, viidennessä 210, kuudennessa 280, seitsemännessä 350 ja kahdeksannessa 350 markkaa kalenterikuukaudelta; ensimmäisessä ja toisessa korvausluokassa ei peritä maksua;

b)3-5-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 72, toisessa 144, kolmannessa 216, neljännessä 288, viidennessä 360, kuudennessa 432, seitsemännessä 504 ja kahdeksannessa 576 markkaa kalenterikuukaudelta; ja

c)6-10-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 34, toisessa 68, kolmannessa 102, neljännessä 136, viidennessä 170, kuudennessa 204, seitsemännessä 238 ja kahdeksannessa 272 markkaa kalenterikuukaudelta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988. Jos uusi toimintavuosi alkaa tätä myöhemmin, maksut peritään aikaisemmin voimassa olleiden perusteiden mukaisesti uuden toimintavuoden alkuun saakka.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.