518/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki telehallinnosta (518/88)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tele- ja radiotoiminnan teknistä valvontaa ja tarkastuksia, niihin liittyvää lupahallintoa ja muita tele- ja radiotoiminnan hallintotehtäviä varten on liikenneministeriön alainen Telehallintokeskus.

2 §

Telehallintokeskuksen tehtävänä on:

1)huolehtia teletoimintalain (183/87), radiolaitteista annetun lain (8/27) ja radiolain (517/88) sekä niiden nojalla annettujen säännösten, määräysten ja lupaehtojen noudattamisen valvonnasta;

2)huolehtia tele- ja radiolaitteiden teknisestä tarkastustoiminnasta ja niiden käytön valvonnasta; sekä

3)hoitaa muut tehtävät, jotka sille muiden säännösten tai liikenneministeriön määräysten mukaan kuuluvat.

3 §

Liikenneministeriö voi yksittäistapauksessa pidättää ratkaistavakseen asian, jonka ratkaiseminen on teletoimintalaissa, radiolaitteista annetussa laissa tai radiolaissa annettu Telehallintokeskukselle.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Hallituksen esitys 119/87
Liikennevaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 42/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.