513/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Laki iltalukiolain 10 ja 23§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 10 ja 23§ näin kuuluviksi:

10 §

Iltalukion opetussuunnitelman laatimisesta, hyväksymisestä ja tiedoksiannosta on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan lukion opetussuunnitelmasta on säädetty, jollei asetuksella toisin säädetä.

23 §

Iltalukion maksuunpannun lukukausimaksun ulosotosta, kokeilutoiminnasta sekä muutoksenhausta ja oikaisusta on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolaissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Sen estämättä, mitä 10§:ssä säädetään, on iltalukiolain mukaan laadittu opetussuunnitelma alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, kun opetussuunnitelma ensimmäisen kerran hyväksytään.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin päätöksiin opettajan viran ja toimen täyttämisestä haetaan muutosta ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Hallituksen esitys 193/87
Sivistysvaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 33/88

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.