498/1988

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 23§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut sairausvakuutuslain 7§:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista 20 päivänä kesäkuuta 1985 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 23§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 30 päivänä lokakuuta 1985 annetussa päätöksessä (838/85), näin kuuluvaksi:

23 §

Hammaslääkärin palkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta sairausvakuutuslain 5§:n 2 momentin mukaiseen hammashoitoon sekä sairausvakuutuslain 5 b§:n mukaiseen vuonna 1960 ja sen jälkeen syntyneiden vakuutettujen järjestelmälliseen hammashuoltoon perustuvista käyntimaksuista ja toimenpidemaksuista. Vuonna 1960 ja sen jälkeen syntyneiden vakuutettujen käynti- ja toimenpidemaksujen korvaamisen edellytyksenä on, että korvattava käynti tai toimenpide on toteutettu lääkintöhallituksen ohjeiden mukaisesti järjestelmällisenä hammashuoltona.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Esittelijä
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.