495/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 2 ja 7§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen 2§:n 1 momentti ja 7§:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (427/82), näin kuuluviksi:

2 §

Sen lisäksi, mitä 1§:ssä on säädetty, rintamasotilaseläkkeen ja rintamalisän hakija on velvollinen esittämään kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn tai asianomaisen sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen.


7 §

Asianomainen sotilasviranomainen, veteraanitunnuslautakunta ja Sotatieteen laitos ovat velvollisia antamaan pyynnöstä tietoja rintamasotilas-, rintamapalvelus- ja rintamatunnuksista kansaneläkelaitokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle. Samoin on asianomainen työvoimaviranomainen velvollinen antamaan tietoja 55 vuotta täyttäneen alle 60-vuotiaan eläkkeenhakijan työnsaantimahdollisuuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.