486/1988

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/73) 6§:n 7 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa asetuksessa (431/86), sekä

muutetaan 4 § sekä 6§:n 3 ja 4 momentti, niistä 6§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa asetuksessa (431/86), sekä

lisätään asetukseen 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetulla asetuksella (550/83) kumotun 7§:n tilalle uusi 7§ seuraavasti:

4 §

Päivähoito järjestetään osapäivä- ja kokopäivähoitona. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa viisi tuntia.

6 §

Jos ryhmään sijoitetaan yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon samassa ryhmässä hoidettavien lasten lukumäärässä tai lapsiryhmässä hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöitten lukumäärässä, jollei tällaista lasta varten ole erityistä avustajaa.

Osapäivähoidossa olevien yli 3-vuotiaiden lasten ryhmän suuruus saa kuitenkin olla enintään 25 lasta.


7 §

Päiväkodin jokaisessa lapsiryhmässä tulee hoito- ja kasvatustehtävässä olla vähintään yksi henkilö, jolla on lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto, sekä kaksi muuta henkilöä, joilla on tähän tehtävään säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Osapäivähoidossa olevien lasten lapsiryhmässä ja lapsiryhmässä, jonka koko on vähemmän kuin puolet 6§:n 2 momentissa säädetystä ryhmän enimmäismäärästä, tulee lapsiryhmässä hoito- ja kasvatustehtävässä olla vähintään yksi henkilö, jolla on lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto, sekä yksi muu henkilö, jolla on tehtävään säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Jokaisessa lapsiryhmässä tulee koko toiminta-ajan säännöllisesti olla vähintään yksi sellainen henkilö, jolla on säädetty kelpoisuus päiväkodin hoito- ja kasvatustehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.