480/1988

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus psykologian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan psykologian tutkinnoista 4 päivänä toukokuuta 1979 annetun asetuksen (470/79) 7§:n 2 momentti, 12§:n 1 momentti ja 13§:n 2 momentti seuraavasti:

7 §

Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa ja harjoittelun osuus vähintään 10 opintoviikkoa.


12 §

Kieliopinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa:

1)sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka vastaa valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/22) nojalla kaksikielisellä virka-alueella toimivalta, korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä

2)sellainen yhden tai kahden vieraan kielen luetun tekstin ymmärtämistaito ja yhden vieraan kielen suullinen taito, joka opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.


13 §

Opintojaksot ovat pakollisia tai vaihtoehtoisia, minkä lisäksi aine- ja syventäviin opintoihin voi sisältyä yhteensä enintään 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintojaksoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.