421/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1988

Oikeusministeriön päätös eräistä kunnallisvaalilaissa tarkoitetuista kaavoista

Oikeusministeriö on 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain 32§:n nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (372/85), päättänyt:

1 §

Täten vahvistetaan seuraavat kaavat:

1)valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja;

2)hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta;

3)ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi;

4)valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus;

5)ilmoitus valitsijayhdistysten yhteislistasta;

6)hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta;

7)ehdotus puolueen ehdokaslistaksi;

8)ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä;

9)puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus; sekä

10)ilmoitus puolueiden vaaliliitosta.

Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan kunnallisvaalilain 32§:ssä tarkoitetuista kaavoista 23 päivänä toukokuuta 1972 annettu oikeusministeriön päätös (429/72) ja eräistä kunnallisvaalilaissa tarkoitetuista kaavoista 23 päivänä huhtikuuta 1976 annettu oikeusministeriön päätös (333/76).

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1988

Osastopäällikön sijainen, Hallitusneuvos
Heimo Taponen

Vanhempi hallitussihteeri
Jarmo Törneblom

Lomakkeet puuttuvat

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.