406/1988

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 ja 25§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun lain (609/86) 4§:n 2 momentti ja 25§:n otsikko sekä

lisätään 25§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

4 §
Viranomaisten velvollisuus edistää tasa-arvoa

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee, jollei erityisistä syistä muuta johdu, olla sekä naisia että miehiä.

25 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Eläkejärjestelyjä, joiden mukaan eri sukupuolta olevien työntekijöiden eläketurvan ehdot ovat erilaiset, saadaan työntekijän työsuhteen alkamisajankohdasta riippumatta soveltaa 1 päivän tammikuuta 1987 jälkeen, jos tällainen eläkejärjestely on ollut voimassa myös sitä ennen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Tämän lain 4§:n 2 momentin säännös ei velvoita muuttamaan ennen lain voimaantuloa asetetun kunnallisen toimielimen kokoonpanoa.

Hallituksen esitys 192/87
Toisen lakivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 21/88

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.