405/1988

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Laki pankkitarkastuslain 19§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain 19§, sellaisena kuin se on 8 päivänä toukokuuta 1987 annetussa laissa (481/87), näin kuuluvaksi:

19 §

Pankkitarkastusviraston toiminnasta johtuvien kustannusten kattamiseksi on sen valvonnassa olevan yhteisön ja ulkomaisen luottolaitoksen edustuston suoritettava vuosittain valtiovarainministeriön määräämä valvontamaksu.

Valvontamaksun suuruuden on perustuttava valvottavan yhteisön taseen loppusummaan edellisen kalenterivuoden lopussa sekä yhteisön aiheuttaman valvontatyön suuruuteen. Ulkomaisen luottolaitoksen edustuston valvonnasta perittävän valvontamaksun määräämisperusteena on kuitenkin edustuston aiheuttaman valvontatyön suuruus.

Säästöpankkien osalta niiden yhteenlaskettu valvontamaksu voidaan määrätä Suomen Säästöpankkiliitto ry:n ja osuuspankkien osalta niiden yhteenlaskettu valvontamaksu Osuuspankkien Keskusliitto ry:n välityksin maksettavaksi liittoihin kuuluvien pankkien puolesta, jos nämä liitot ja pankit siihen suostuvat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Sitä sovelletaan ensi kerran valvontamaksua vuonna 1988 määrättäessä.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Hallituksen esitys 206/87
Pankkivaliok. miet. 1/88
Suuren valiok. miet. 25/88

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.