391/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Laki prokuralain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun prokuralain (130/79) 3§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

3 §

Osakeyhtiössä tai osuuskunnassa voidaan määrätä, että prokuristi saa kirjoittaa toiminimen ainoastaan yhdessä osakeyhtiölain (734/78) 8 luvun 12§:n tai osuuskuntalain (247/54) 75§:n mukaan toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä voidaan määrätä, että prokuristi saa kirjoittaa toiminimen ainoastaan yhdessä yhden tai useamman avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen kanssa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 6/87
Lakivaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 1/88

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.