385/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta 28 päivänä joulukuuta 1956 annetun asetuksen 1§:n 1, 3 ja 4 momentti, 2§:n 1, 3, 4 ja 5 momentti, 3§:n 1 momentti ja 4§, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (860/86) näin kuuluviksi:

1 §

Lääkäri, joka on toimittanut oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen sen läänin alueella, missä hänen asuinkuntansa tai hänen hoitamansa viran sijoituskunta sijaitsee, saa toimituksesta, siinä laaditusta lausunnosta ja pöytäkirjasta sekä kaksin kappalein antamastaan lausunnon ja pöytäkirjan jäljennöksestä palkkiona täydellisestä ruumiinavauksesta yhteensä 760 markkaa ja osittaisesta ruumiinavauksesta (kuolintoteamusruumiinavaus) yhteensä 507 markkaa. Milloin ruumiinavaus on suoritettu edellä mainitun läänin ulkopuolella, palkkio on täydellisestä ruumiinavauksesta vastaavasti 936 markkaa ja osittaisesta ruumiinavauksesta 691 markkaa.


Ulkonaisesta ruumiintarkastuksesta joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tarkastuksesta sekä lausunnosta jäljennöksineen yhteensä 119 markkaa.

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

1) keuhkojen formaliinifiksaatiotutkimus 200,-
2) aivojen formaliinifiksaatiotutkimus 89,-
3) elimen valostustutkimus 278,-
4) vainajan osa-alueen röntgentutkimus lausuntoineen 122,-
5) koko vainajan röntgentutkimus lausuntoineen 333,-
6) kudosnäytteen entsyymivärjäystutkimus 78,-
7) näytteen elektronimikroskooppinen tutkimus 267,-
8) lasiaisnäytteen ottaminen 32,-
9) raiskatun vainajan gynekologinen tutkimus 134,-
2 §

Elävän henkilön kliinisestä tutkimuksesta, joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tutkimuksesta sekä lausunnosta kaksoiskappaleineen yhteensä 123 markkaa. Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen nojalla, on palkkio kuitenkin 78 markkaa.


Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä 154 markkaa. Palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 31 markkaa.

Palkkio ulkonaisen ruumiintarkastuksen yhteydessä suoritetusta verinäytteen ottamisesta veren alkoholipitoisuuden tai veriryhmän määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 62 markkaa.

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

1) peräsuolen tähystys 78,-
2) mahalaukun, pohjukaissuolen tai vemmelsuolen tähystys 200,-
3) hius-, karva-, kynsi- tai tahranäytteen otto 32,-
3 §

Lääkäri tai hammaslääkäri, joka ei ole suorittanut 1§:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taikka 2§:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, mikäli ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

A. Lääkäri:

1) yhden elimen mikroskooppisesta tutkimuksesta 95,-
ja milloin samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen, kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 31,-
2) näytteen ottamisesta sperma-analyysiä varten 31,-
3) sperma- ja veritahran tutkimisesta 95,-
4) sperma-analyysin suorittamisesta 144,-
5) keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimuksesta 96,-
ja samassa yhteydessä tapahtuvasta kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 31,-
6) vesinäytteen piileväpitoisuuden tutkimisesta 96,-
7) luiden tutkimuksesta identifiointia ja kuolinsyyn selvittämistä varten 199,-
8) erityisasiantuntemusta vaativa mikroskooppinen tutkimus (esim. neuropatologia) 244,-

Lääkäri, joka on suorittanut 1§:ssä tarkoitetun ruumiinavauksen, saa, mikäli asianomaiset tutkimukset eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, palkkiota puolet edellä kohdassa A 1 mainituista palkkioista.

B. Hammaslääkäri:

1) tuntemattoman vainajan identifioimista varten suoritetusta suun tarkastuksesta ja hammasstatuksen laatimisesta 229,-
2) iän määrittämistä varten suoritetusta hampaiden histologisesta tutkimuksesta 243,-
3) puremajälkien tutkimuksesta 95,-

4 §

Muissa kuin edellä 1, 2 ja 3§:ssä mainituissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnassa lääkäri saa, mikäli avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiota avustuksestaan sekä asiassa mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta kaksoiskappaleineen yhteensä 122 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 1988 ja sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1988 lukien perittäviin palkkioihin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.