380/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan tuomiokuntain hoidosta 7 päivänä toukokuuta 1943 annetun asetuksen (394/43) 3§:n 3 momentti ja 5§,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 3 momentti 6 päivänä syyskuuta 1974 annetussa asetuksessa (722/74) ja 5§ 22 päivänä syyskuuta 1967 annetussa asetuksessa (430/67), sekä

muutetaan 6§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 6 päivänä syyskuuta 1974 annetussa asetuksessa, näin kuuluvaksi:

6 §

Kanslianotaarin ja notaarin oikeus vuosilomaan määräytyy valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) säännösten mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta 1 päivänä huhtikuuta 1988 alkavalta lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.