368/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1135/85) 2§:n 7 ja 8 kohta, sekä

lisätään 2§:ään uusi 9 kohta seuraavasti:

2 §

Tätä lakia ei sovelleta:


7) julkisen kehitysavun toteutussopimuksiin;

8) sitoumuksiin tai sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palvelusten myyntiä ulkomaille, tavaroiden tai palvelusten hankintaa ulkomailta taikka kansainvälisiä raha- ja rahtimarkkinoita tai jotka muuten ovat kansainvälisluonteisia, vaikka sanottuihin sitoumuksiin tai sopimuksiin muuten olisi sovellettava Suomen lakia; eikä

9) vakioituun optioon ja termiiniin, joka kohdistuu arvopapereihin tai pääomasitoumuksiin taikka oikeuttaa niiden arvon muutosta kuvaavan tunnusluvun perusteella laskettavaan suoritukseen.


Tämä laki tulee voimaan päivänä

Hallituksen esitys 35/88
Valtiovarainvaliok. miet. 13/88
Suuren valiok. miet. 38/88

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988.

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.