366/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut 12 päivänä heinäkuuta 1972 valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (553/72) 15§:n 1 momentin ja 19§:n, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (245/87), seuraavasti:

15 §

Päivärahaa suoritetaan

1)osapäivärahana 62 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut vähimmäisajat, ja

2)kokopäivärahana 139 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika.


19 §

Edellä 18§:ssä tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmäismäärät matkavuorokautta kohti ovat:

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit 385,-
Muut kunnat 330,-

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988 ja päätöstä sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 1988 ja sitä myöhemmin alkaviin matkavuorokausiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Neuvotteleva virkamies
Martti Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.