330/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan työtuomioistuimesta 25 päivänä helmikuuta 1983 annetun asetuksen (201/83) 5 ja 6§, 7§:n 2 momentti ja 9§ sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a§ seuraavasti:

4 a §

Työtuomioistuimen presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

5 §

Työtuomioistuimessa on osastosihteerin, toimistosihteerin, vahtimestarin, konekirjoittajan ja toimistovirkailijan virkoja. Työtuomioistuimessa voi lisäksi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Edellä 1 momentissa mainitun henkilökunnan tehtävät määrää presidentti, jollei niistä ole määrätty työjärjestyksessä.

6 §

Osastosihteerin nimittää ja tilapäisen sihteerin ottaa palvelukseen työtuomioistuin. Muun henkilökunnan nimittää ja ottaa palvelukseen presidentti.

7 §

Virkavapautta myöntää sihteerille työtuomioistuin ja muille virkamiehille presidentti.

9 §

Avoinna olevan työtuomioistuinneuvoksen viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää oikeusministeriö. Avoinna olevan 7§:n 2 momentissa tarkoitetun viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapautta.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.