299/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 44§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetun lain (519/77) 44§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä syyskuuta 1982 annetulla lailla (702/82), näin kuuluvaksi:

44 §

Erityishuoltopiirin kuntainliiton muulle kuin sanottuun kuntainliittoon kuuluvasta kunnasta olevalle henkilölle järjestämän erityishuollon aiheuttamista kustannuksista on sen kuntainliiton, johon henkilön kotikunta kuuluu, suoritettava korvaus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 43/87
Talousvaliok. miet. 1 /88
Suuren valiok. miet. 9/88

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.