292/1988

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1988

Valtioneuvoston päätös linja-autojen linjaliikenteen tuesta

Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Linja-autojen linjaliikennettä tuetaan valtion tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Tukea maksetaan linjaliikenteen ja säännöllisen aikataulun mukaan harjoitettavan lentokenttien terminaalikuljetuksia palvelevan tilausliikenteen hoitamiseen.

3 §

Tukeen oikeutettu litramäärä lasketaan samoin perustein kuin valtioneuvoston päätöksessä (579/86) tarkoitettu linja-autoliikenteessä käytetyn dieselöljyn polttoaineveron palautus. Tuen määrä on ajalla 1.11.1987-31.10.1988 15,9 penniä litralta ja ajalla 1.11.1988-31.12.1988 liikenneministeriön erikseen vahvistama määrä.

4 §

Tukea on haettava siltä piiritullikamarilta, jonka alueella hakijan kotipaikka on.

5 §

Tukea voidaan hakea ajalta 1.11.1987-31.12.1988. Hakemus on toimitettava piiritullikamarille vuoden 1987 osalta viimeistään 30.4.1988 ja vuoden 1988 osalta viimeistään 28.2.1989.

Hakemukseen on liitettävä selvityksenä ajetuista kilometrimääristä linja-autoliikenteessä käytetyn dieselöljyn polttoaineveron palauttamista koskeva piiritullikamarin antama päätös tai muu piiritullikamarin vaatima selvitys.

Tukea voidaan hakea ja se voidaan maksaa polttoaineveron palautuksen yhteydessä.

6 §

Jos tukea haettaessa on annettu vääriä tai erehdyttäviä tietoja tai hakijalle on muusta syystä myönnetty liikaa tukea, piiritullikamarin tulee periä liikaa maksettu tuki tai sen osa hakijalta takaisin. Tällöin menetellään soveltuvin osin siten kuin valmisteverotuslaissa on liikaa palautetun veron takaisin perimisestä säädetty.


Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 1988.

Tätä päätöstä sovelletaan ajalla 1.11.1987-31.12.1988 harjoitettuun linja-autoliikenteeseen, vuoden 1987 osalta kuitenkin vain siltä osin kuin tukea ei ole haettu 5 päivänä maaliskuuta 1987 linja-autojen linjaliikenteen tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (247/87) nojalla.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1988

Liikenneministeri
Pekka vennamo

Vanhempi hallitussihteeri
Risto Tanni

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.