267/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus heraldisesta lautakunnasta

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Valtionarkiston yhteydessä on heraldisten kysymysten käsittelemistä varten heraldinen lautakunta.

2 §

Lautakunnan tehtävänä on:

1)toimia valtionarkiston asiantuntijaelimenä sellaisissa heraldisissa kysymyksissä, joista voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan valtionarkisto antaa lausuntonsa;

2)antaa tarvittaessa heraldisissa kysymyksissä lausuntoja valtion viranomaisille sekä yksityisille yhteisöille ja henkilöille; sekä

3)muutoinkin seurata ja edistää heraldista kulttuuria ja tehdä toimialaansa koskevia esityksiä ja aloitteita.

3 §

Lautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lautakuntaa asetettaessa tulee huolehtia siitä, että siinä tulevat edustetuksi heraldiikan tutkimuksen, heraldisen suunnittelun, historian ja hallinnon asiantuntemus.

4 §

Lautakunnan kansliatehtävät hoidetaan valtionarkistossa.

5 §

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

6 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan heraldisesta toimikunnasta 24 päivänä tammikuuta 1957 annettu valtioneuvoston päätös.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.