258/1988

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun rehusilakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta

Valtioneuvosto on kalansaaliin hintatuesta 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (621/75) 2§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Myytäväksi toimitetun rehusilakan vähimmäishinnat ja tavoitehinnat ovat:

vähimmäishinta mk/kg tavoitehinta mk/kg
1) rehusilakka 1.4.-31.7.1988
-Merikarvialla ja siitä pohjoiseen 0,60 0,95
-muualla 0,55 0,90
2 §

1§:ssä vahvistettuja vähimmäishintoja ja tavoitehintoja sovelletaan ammattikalastajien myydessä tässä päätöksessä mainittua rehusilakkaa.

3 §

Rehusilakan hintatukea voidaan suorittaa tulo- ja menoarvion rajoissa maa- ja metsätalousministeriöön toimitettujen hakemusten perusteella.

Vuotta 1988 koskevat hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön 1.10.1988 mennessä.

4 §

Rehusilakasta hintatukeen oikeutetulle hakijalle maksettava hintatuen enimmäismäärä ajalta 1.4.-31.7.1988 on 12 000 markkaa.

5 §

Mikäli hintatukihakemusta ei ole toimitettu maa- ja metsätalousministeriöön 3§:ssä mainittuun määräaikaan mennessä, hintatuki voidaan jättää suorittamatta hakemuskaudelta.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Ministeri
Ole Norrback

Toimistopäällikkö
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.