257/1988

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista

Valtioneuvosto on kalansaaliin hintatuesta 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (621/75) 2§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnat ja tavoitehinnat ovat:

vähimmäishinta mk/kg tavoitehinta mk/kg
1) kulutussilakka, joka täyttää luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.4.1988 lähtien 2,65 2,65
2) teollisuussilakka ja kilohaili, jotka täyttävät luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.4.1988 lähtien 2,20 2,60
2 §

1§:ssä vahvistettuja vähimmäishintoja ja tavoitehintoja sovelletaan ammattikalastajien myydessä tässä päätöksessä mainittuja kalalajeja.

1§:n kohdassa 1) tarkoitetun kulutussilakan ja kohdassa 2) tarkoitetun teollisuussilakan ja kilohailin osalta kalaraaka-ainetta ostavalla yrityksellä on oikeus vähentää vähimmäishinnasta enintään 20 penniä kulutussilakaksi tai raaka-aineeksi käyttöön otettua kalakiloa kohden lajittelupalkkiona.

3 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1988

Ministeri
Ole Norrback

Toimistopäällikkö
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.