253/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988

Ympäristöministeriön päätös keskimääräisestä kartoituskustannuksesta hehtaaria kohti

Ympäristöministeriö on 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 159 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (999/83), nojalla päättänyt:

1 §

Rakennuslain 115 §:n 1 momentissa tarkoitetun rakennuskaava-alueen mittaamisesta ja kartoittamisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtionosuuden perusteena käytettävä keskimääräinen kartoituskustannus hehtaaria kohden on vuonna 1988 280 markkaa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988 ja se on voimassa vuoden 1988 loppuun, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988 lukien.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Nuorempi hallitussihteeri
Satu-Kaarina Virtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.