246/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan valtion kasvatuslaitoksista 13 päivänä lokakuuta 1978 annetun asetuksen (769/78) 1 ja 2§ seuraavasti:

1 §

Valtion kasvatuslaitoksissa annetaan kasvatusta, hoitoa ja peruskoulu- tai ammattiopetusta sellaisille lastensuojelulain (683/83) perusteella sosiaalilautakunnan huostaan otetuille lapsille ja nuorille henkilöille, joita ei voida tarkoituksenmukaisesti kasvattaa ja hoitaa perhehoidossa, lastenkodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa ja jotka eivät sairautensa tai vammaisuutensa vuoksi tarvitse muualla annettavaa hoitoa.

Ennen kuin valtion kasvatuslaitos voi vastaanottaa sosiaalilautakunnan päätöksellä sinne osoitetun lapsen tai nuoren, on sen saatava siihen sosiaalihallituksen lupa. Lupaa ei tarvitse pyytää silloin, kun lapsen tai nuoren huoltajat suostuvat sijoitukseen ja kun lapsi tai nuori itsekään ei sitä vastusta.

Sosiaalihallituksen on käsiteltävä lupa-anomus kiireellisesti ja annettava sitä koskeva päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun lupa-anomus on sille toimitettu. Sosiaalihallituksen tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

2 §

Valtion kasvatuslaitoksia ovat Harvialan, Koivikon, Kotiniemen, Kylliälän, Pernasaaren, Sairilan, Sippolan, Vanajan, Vuorelan ja Yläneen koulukodit sekä Lagmansgården, joita jäljempänä sanotaan laitoksiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.