200/1988

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta

Valtioneuvosto on maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (2/85) 36 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetussa laissa (2/85) tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on, poiketen siitä mitä mainitun lain 5 §:n 1 momentissa on säädetty, oikeus saada lomittaja vuosiloman ajaksi, jonka pituus on 1,5 työpäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jollei lomapäivien luvuksi tule kokonaislukua, päivän osa katsotaan täydeksi lomapäiväksi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988. Päätöstä sovelletaan jo määrättäessä maatalousyrittäjän vuosiloman pituutta maaliskuun 31 päivänä 1988 päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta.

Tällä päätöksellä kumotaan maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta 19 päivänä helmikuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (234/87).

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Nuorempi hallitussihteeri
Eija Koivuranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.