197/1988

Pääministerin Kirje Valtioneuvostolle tasavallan presidentti Mauno Koiviston valitsemisesta Tasavallan Presidentiksi

Valtioneuvostolle

Suomen kansan 31 päivänä tammikuuta ja 1 päivänä helmikuuta 1988 pidetyissä tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleissa valitsemat valitsijamiehet ovat tänä päivänä minun puheenjohdollani eduskunnan istuntosalissa toimitetussa vaalissa säädetyssä järjestyksessä valinneet tasavallan presidentin, filosofian tohtoriMauno Koiviston Suomen tasavallan presidentiksi kuudeksi vuodeksi 1 päivästä maaliskuuta 1988 1 päivään maaliskuuta 1994.


Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1988

Pääministeri
HARRI HOLKERI

Vaalitilaisuuden sihteeri
Erkki Ketola

Pöytäkirja Suomen tasavallan presidentin vaalitilaisuudesta 15 päivältä helmikuuta 1988

Sen johdosta, että 31 päivänä tammikuuta ja 1 päivänä helmikuuta 1988 pidetyssä tasavallan presidentin välittömässä vaalissa kukaan ehdokkaista ei ollut saanut enempää kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä, oli mainittuina päivinä toimitetuissa vaaleissa valittujen valltsijamiesten valittava tasavallan presidentti. Valitsijamiehet kokoontuivat tämän vuoksi eduskunnan istuntosaliin, jossa valtioneuvosto oli 9 päivänä helmikuuta 1988 määrännyt tänään tapahtuvan tasavallan presidentin vaalin toimitettavaksi. Puheenjohtajan paikalle asettui kello 15 pääministeri Harri Holkeri ja pöytäkirjaa ryhtyi pääministerin kutsusta pitämään allekirjoittanut eduskunnan pääsihteeri.

Pääministeri Harri Holkeri julisti vaalitilaisuuden alkavaksi seuraavin sanoin:

Arvoisat valitsijamiehet. Kun 31 päivänä tammikuuta ja 1 päivänä helmikuuta 1988 pidetyssä tasavallan presidentin välittömässä vaalissa kukaan ehdokkaista ei ole saanut enempää kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä, on presidentti Suomen hallitusmuodon 23 §:n säännösten mukaan valitsijamiesten valittava. Hallitusmuodon sanotun pykälän säännösten mukaan tulee niiden 301 valitsijamiehen, jotka on valittu toimittamaan tasavallan presidentin vaali, kokoontua 15 päivänä helmikuuta suorittamaan tätä tehtävää. Kun minun viimeksi mainitun lainkohdan ja tasavallan presidentin valitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain 34 §:n mukaan tulee toimia puheenjohtajana tässä tilaisuudessa, julistan nyt vaalitoimituksen alkavaksi ja ilmoitan, että olen kutsunut sihteeriksi tähän vaalitilaisuuteen eduskunnan pääsihteerin, varatuomari Erkki Ketolan.

Tämän jälkeen pääministeri Harri Holkeri lausui:

Oikeuskansleri Jorma S. Aalto, jolle olen uskonut valitsijamiesten valtakirjojen tarkastamisen, on minulle antanut vaalipiireittäin laaditun luettelon niistä valitsijamiehistä, jotka ovat näyttäneet olevansa oikein valtuutetut. Tasavallan presidentin valitsemisesta annetun lain 35 §:n mukaisesti toimitetaan nyt nimenhuuto mainitun luettelon mukaan. Sanotussa lainkohdassa olevan säännöksen mukaan valitsijamies, joka nimenhuudossa merkitään poissaolevaksi, ei saa ottaa osaa presidentin vaaliin. Sen vuoksi kehotan jokaista läsnäolevaa valitsijamiestä nimenhuudossa seisomaan nousten kuuluvasti vastaamaan, kun hänen nimensä huudetaan. Jos joku valitsijamies havaitaan poissaolevaksi, huudetaan hänen nimensä vielä kerran ennen nimenhuudon päättymistä. Ne valitsijamiehet, jotka silloinkaan eivät ole saapuvilla, merkitään poissaoleviksi, eivätkä he saa ottaa osaa vaaliin.

Pyydän sihteeriä toimittamaan nimenhuudon.

Nimenhuuto toimitettiin tämän jälkeen sen luettelon mukaan, jonka oikeuskansleri Aalto oli pääministerille toimittanut. Luettelo oli näin kuuluva:

Luettelo niistä valitsijamiehistä, jotka ovat näyttäneet olevansa oikein valtuutetut toimittamaan tasavallan presidentin vaalin 15 päivänä helmikuuta 1988.

Förteckning över de elektorer, som styrkt sin behörighet att förrätta valet av republikens president den 15 februari 1988.

Helsingin kaupungin vaalipiiri

Helsingfors stads valkrets

Aalto, Arvo, puheenjohtaja

Alho, Arja, kansanedustaja, sairaanhoitaja

Antvuori, Pirjo-Riitta, kansanedustaja, erikoissairaanhoitaja

Donner, Jörn, riksdagsman, författare

Halonen, Tarja, kansanedustaja, ammattiyhdistyslakimies

Harma, Heikki, toimittaja, muusikko

Holkeri, Katriina, valtiotieteen ylioppilas

Iivari, Ulpu, puoluesihteeri

Kallio, Ismo, näyttelijä

Klinge, Matti, professori

Laine, Jermu, varatuomari

Laine, Terttu, rouva

Laurila, Ritva, kansanedustaja, filosofian maisteri

Liinamaa, Pirkko, toimittaja

Lipponen, Paavo, valtiotieteen kandidaatti

Melin, Ingvar S., riksdagsman, politices licentiat

Möller, Knud, toimittaja

Ollila, Esko, pankinjohtaja

Paasilinna, Reino, kansanedustaja, toimittaja

Rauramo, Anssi, kansanedustaja, liikunnanopettaja

Reini, Jorma, puheenjohtaja

Salolainen, Pertti, ulkomaankauppaministeri,

kansanedustaja

Sella, Seela, näyttelijä Seppänen, Esko, kansanedustaja Siitonen, Eva-Riitta, kansanedustaja, ekonomi Sorsa, Irene, suomentaja Sorsa, Kalevi, ulkoasiainministeri, kansanedustaja

Suominen, Ilkka, kauppa- ja teollisuusministeri, valtiotieteen maisteri

Wasz-Höckert, Ole, riksdagsman, professor

Zyskowicz, Ben, kansanedustaja, oikeustieteen

kandidaatti

Uudenmaan läänin vaalipiiri

Nylands läns valkrets

Aaltonen, Ulla-Maija, kirjailija, toimittaja

Akaan-Penttilä, Eero, lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri

Ala-Kapee, Pirjo, kansanedustaja, filosofian maisteri

Alho, Olli, opiskelija

Andersson, Claes, riksdagsman, psykiater

Bärlund, Kaj, miljöminister, riksdagsman

Dromberg, Kaarina, kansanedustaja, markkinointisihteeri

Harjama, Erkki, filosofian maisteri, meteorologi

Harkimo, Harry, diplomekonom

Hetemäki-Olander, Elsi, eduskunnan varapuhemies, filosofian maisteri

Hämäläinen, Tuulikki, kansanedustaja, ekonomi

Kalliomäki, Antti, kansanedustaja

Karlsson, Tomy, redaktör

Kautto, Tarja, tiedottaja

Kärhä, Lea, kansanedustaja, varatuomari

Liimatainen, Markku, työnjohtaja

Lindholm, Sven, agrolog

Linnainmaa, Tuula, kansanedustaja, valtiotieteen maisteri

Louekoski, Matti, oikeusministeri, kansanedustaja

Luhtanen, Leena, valtiotieteen kandidaatti, tiedesihteeri

Luja-Penttilä, Sinikka, entinen kansanedustaja

Metsämäki, Lauri, riksdagsman

Muurman, Peter, yhteiskuntatieteiden maisteri

Mölsä, Tero, agrologi, maanviljelijä

Nyman, Per-Henrik, riksdagsman, stadsdirektör

Paakkinen, Saara-Maria, kansanedustaja, toimittaja

Pietikäinen, Margareta, filosofiemagister, rektor

Pirttijärvi, Timo, varatuomari

Pohjola, Markku, kansanedustaja, oikeusneuvosmies

Raatikainen, Erkki, toimittaja

Rehn, Elisabeth, riksdagsman, diplomekonom Saarentaus, Kauko, peruskoulun opettaja, toimittaja

Saarinen, Matti, kansanedustaja Stjernvall, Håkan, jordbrukare Särkijärvi, Jouni J., kansanedustaja, arkkitehti

Tiuri, Martti, kansanedustaja, professori Tuovinen, Liisa, lehtori, perhekasvatussihteeri Uhlenius, Terttu, toimistonhoitaja Uitto, Pauli, kansanedustaja Vanhanen, Matti, toimittaja

Varpasuo, Päivi, kansanedustaja, tiedotuspäällikkö

Vennamo, Veikko, lakitieteen lisensiaatti

Virolainen, Johannes, kansanedustaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Turun läänin eteläinen vaalipiiri

Åbo läns södra valkrets

Ahonen, Risto, kansanedustaja

Ala-Nissilä, Olavi, kauppatieteiden maisteri, lehtori

Astala, Heli, kansanedustaja, humanististen tieteiden kandidaatti

Breilin, Reino, LVI-teknikko, kaupunkineuvos

Hilpelä, Liisa, kansanedustaja, filosofian maisteri

Holvitie, Tapio, kansanedustaja, erityisopettaja

Itälä, Ville, oikeustieteen ylioppilas

Jokinen, Anna-Liisa, kansanedustaja, mainostoimittaja

Järvilahti, Timo, agronomi, toimistopäällikkö Kanerva, Ilkka, ministeri, valtiotieteen maisteri Koikkalainen, Leena, apulaisoikeusavustaja Lagerspetz, Kirsti, filosofian tohtori, professori

Laivoranta, Jarmo, rakennusmestari

Laurén, Rabbe, verksamhetsledare

Mikkola, Jukka, varatuomari

Niinistö, Sauli, kansanedustaja, varatuomari

Paasio, Pertti, kansanedustaja Palmunen, Ritva, valtiotieteen maisteri Perho, Heikki, kansanedustaja, maanviljelysneuvos

Puisto, Virpa, kansanedustaja, Ensi-Kodin johtaja

Roos, Jukka, kansanedustaja

Rosas, Tuula, valtiotieteen maisteri

Rönnholm, Mikko, diplomi-insinööri

Suhonen, Hannu, hallintopäällikkö

Vennamo, Pekka, ministeri, kansanedustaja

Turun läänin pohjoinen vaalipiiri

Åbo läns norra valkrets

Aho, Raila, kansanedustaja

Elo, Mikko, kansanedustaja, filosofian lisensiaatti

Juhantalo, Kauko, kansanedustaja, asianajaja

Kalli, Timo, maanviljelijä

Kohijoki, Maunu, kansanedustaja

Koivisto, Timo, rehtori, filosofian kandidaatti

Laaksonen, Timo, kansanedustaja

Lamminen, Kalevi, kansanedustaja, erityisluokanopettaja

Mäkelä, Uljas, kaupunginjohtaja

Mäkipää, Lea, kansanedustaja, merkonomi

Nieminen, Einari, kansanedustaja, maanviljelijä

Pohjala, Toivo T., maa- ja metsätalousministeri, agronomi

Pohjanoksa, Aino, kansanedustaja, kasvatustieteiden tohtori

Rinne, Heikki, kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri

Roos, Timo, kansanedustaja, erityisopettaja

Sippola, Tanja, tutkija, hallintotieteiden kandidaatti

Wessman, Ilona, toiminnanjohtaja

Vuoristo, Raimo, kansanedustaja, pastori

Ääri, Saimi, emäntä, kunnallisneuvos

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri

Landskapet Ålands valkrets

Jansson, Gunnar, riksdagsman, kanslichef

Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri

Tavastehus läns södra valkrets

Anttila, Sirkka-Liisa, kansanedustaja, hallintonotaari

Halme, Jouko, osastopäällikkö

Helle, Esko, kansanedustaja, SKDL:n puheenjohtaja

Joenpalo, Ilkka, kansanedustaja, teknikko

Kivinen, Tuula, ammattiyhdistystoimitsija

Koskinen, Johannes, varatuomari

Lapiolahti, Arto, kansanedustaja

Lipsanen, Pirkko, eläkeneuvoja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Luttinen, Matti, kansanedustaja, osastopäällikkö

Lähdesmäki, Martti, kirurgi

Mörttinen, Tapani, kansanedustaja, maanviljelijä

Pietikäinen, Sirpa, kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri

Puolanne, Ulla, ministeri, kansanedustaja

Pura, Martti, agrologi, maanviljelijä

Rantanen, Jorma, kansanedustaja

Ripatti, Tapani, radiotoimittaja

Savolainen, Lea, kansanedustaja

Skinnari, Jouko, kansanedustaja, lakimies

Tenhiälä, Hannu, kansanedustaja, agronomi

Utrio-Linnilä, Kaari, kirjailija, filosofian kandidaatti

Vastamäki, Ritva, kansanedustaja, kirurgi

Viinanen, Iiro, kansanedustaja, diplomi-insinööri

Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri

Tavastehus läns norra valkrets

Aaltio, Sampsa Eino Urmas, agronomi

Graeffe, Thor Gunnar, professori

Gustafsson, Jukka, kansanedustaja, rehtori

Hokkanen, Matti Heikki Johannes, kansanedustaja, ekonomi

Koivula, Arja Kerttuli, pääluottamusmies

Koskela, Paavo Johannes, varatuomari, poliisimestari

Lahti-Nuuttila, Pentti Juhani, kansanedustaja

Lahtinen, Pertti, kansanedustaja, metallimies

Lindroos, Reijo Armas, kansanedustaja

Maijala, Matti Jaakko, kansanedustaja

Ojala, Reino Johannes, työnjohtaja

Ollila, Heikki Antero, kansanedustaja, maanviljelijä

Pystynen, Erkki Topias, kansanedustaja, professori

Rantanen, Jarmo Heikki Kullervo, sisäasiainministeri

Rimmi, Eila Marjatta, leipuri

Salonen, Sylvi Inkeri, teatteri neuvos, näyttelijä

Sasi, Kimmo Kalevi Immeri, kansanedustaja, varatuomari

Sinisalo, Veikko Antero, professori, näyttelijä

Suonio, Kaarina Elisabet, apulaiskaupunginjohtaja

Taina, Anneli Kristiina, kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Kymen läänin vaalipiiri

Kymmene läns valkrets

Ahlqvist, Marja-Liisa, kuluttajaneuvoja

Ahvenainen, Jorma, aluesihteeri

Almgren, Esko, kansanedustaja, lehtori

Forsman, Mauno, toimitusjohtaja

Hurskainen-Leppänen, Sinikka, kansanedustaja

Häkämies, Kari, kansanedustaja, varatuomari

Järvenpää, Heikki, kansanedustaja, valtiotieteen maisteri

Kekkonen, Antero, kansanedustaja

Kokko, Heikki, kansanedustaja, maanviljelijä

Koski, Valto, putkiasentaja

Louvo, Anna-Kaarina, kansanedustaja, hammashuollon erikoishammaslääkäri

Luukkanen, Heikki, toimittaja

Mönkäre, Sinikka, kansanedustaja, erikoislääkäri

Pesälä, Mikko, eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja

Piipari, Anna-Liisa, ministeri, kansanedustaja

Ranta, Jussi, kansanedustaja, insinööri

Saukkonen, Juhani, kirkkoherra

Starast, Pekka, opiskelija

Uosukainen, Riitta, kansanedustaja, filosofian lisensiaatti

Viljakainen, Hannele, terveydenhoitaja

Vähänäkki, Matti, kansanedustaja, varatuomari

Mikkelin läänin vaalipiiri

St Michels läns valkrets

Backman, Jouni Ensio, kansanedustaja

Hietala, Pertti, kansanedustaja

Kauppinen, Riitta Anneli, kansanedustaja, lääkäri

Kietäväinen, Timo, kansanedustaja

Kiviharju, Ismo Johannes, toimitusjohtaja

Kuusela, Mauno Kullervo, toiminnanjohtaja

Lahikainen, Erja Helena, toiminnanjohtaja

Lehtosaari, Markku Antero, kansanedustaja, maanviljelijä

Liikanen, Erkki Antero, valtiovarainministeri, kansanedustaja

Miettinen, Mauri Kalevi, kansanedustaja

Muttilainen, Kyllikki, kassapäällikkö

Pekonen, Esko Einar, maanviljelijä, kunnallisneuvos

Rusanen, Pirjo Maija, kansanedustaja

Kuopion läänin vaalipiiri

Kuopio läns valkrets

Airas, Rauno, pääluottamusmies, vastaanottovirkailija

Huuhtanen, Jorma, kansanedustaja, ylilääkäri

Kokko, Simo, lääkäri

Kukkonen, Jorma, poliittinen sihteeri, pastori

Kääriäinen, Seppo, kansanedustaja, puoluesihteeri

Laitinen, Juhani, kansanedustaja, metsänhoitaja

Löytynoja, Jouko, rehtori

Polvi, Iivo, kaupunkitarkastaja, sosionomi

Rajamäki, Kari, kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri

Riihijärvi, Heikki, kansanedustaja, kirkkoherra

Rossi, Markku, markkinointipäällikkö

Ryynänen, Mirja, kansanedustaja

Röntynen, Kalle, kansanedustaja, maanviljelijä

Saastamoinen, Riitta, kansanedustaja, valtiotieteen kandidaatti

Söderström, Markku, näyttelijä

Tykkyläinen, Marja-Liisa, kansanedustaja

Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri

Norra Karelens läns valkrets

Holopainen, Raimo, ulosottoapulainen

Jokiniemi, Esko, kansanedustaja, piiripäällikkö

Lahtela, Esa, lastulevytyöntekijä

Myller, Riitta, kansanedustaja

Puhakka, Matti, työvoimaministeri, kansanedustaja

Puska, Pekka, kansanedustaja, professori

Tuovinen, Jouko, entinen kansanedustaja

Turunen, Eeva, kansanedustaja

Törnqvist, Kerttu, kansanedustaja

Väistö, Matti, kansanedustaja, toiminnanjohtaja

Vänskä, Mauri, toimitusjohtaja

Vaasan läänin vaalipiiri

Vasa läns valkrets

Aaltonen, Markus, kansanedustaja, talous tieteiden maisteri

Aho, Esko, kansanedustaja

Aho, Seppo, kaupunginjohtaja

Ala-Harja, Kirsti, kansanedustaja, ylilääkäri

Björkenheim, Rose-Marie, jordbrukare

Ikola, Juha, pastori

Jäätteenmäki, Anneli, kansanedustaja, varatuomari

Koivisto, Juho, maanviljelijä

Korkia-Aho, Martti, kansanedustaja, toimitusjohtaja

Linna, Heimo, maanviljelysneuvos

Malm, Håkan, riksdagsman, jordbrukare

Mäki-Hakola, Pentti, kansanedustaja,

Nordman, Håkan, riksdagsman, avdelningschef

Nyby, Mats, riksdagsman

Raudasoja, Juhani, piiritoimitsija

Rauhala, Raimo, kirjaltaja

Saari, Aapo, kansanedustaja, maanviljelijä

Schulman, Birgitta, fysioterapeut

Sillanpää, Juho (Jussi), kansanedustaja, maanviljelijä

Smedjebacka, Helge, bankdirektör, ekonomieråd

Tuomaala, Juhani, yritysasiamies

Urpilainen, Kari, kansanedustaja, sosionomi

Wahlström, Jarmo, kansanedustaja, opettaja

Vehkaoja, Marjatta, lääninsosiaalitarkastaja

Vihriälä, Jukka, kansanedustaja, agronomi

Virrankoski, Kyösti, lehtori

Vistbacka, Raimo, kansanedustaja

Keski-Suomen läänin vaalipiiri

Mellersta Finlands läns valkrets

Hacklin, Iiris, kansanedustaja

Ikonen, Pirkko, kansanedustaja, emäntä

Kankaanniemi, Toimi, kansanedustaja

Knuuttila, Sakari, kansanedustaja, insinööri

Lahtinen, Matti, kansanedustaja, toimitusjohtaja

Laitinen, Reijo, pääluottamusmies

Leppänen, Johannes, agrologi, maanviljelijä

Leppänen, Pekka, kansanedustaja

Paavilainen, Tuula, kansanedustaja

Pekkarinen, Mauri, kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Pesola, Helena, sosiaali- ja terveysministeri, kansanedustaja

Rantamäki, Esko, työsuojelutarkastaja

Tiainen, Eila, toimittaja

Viitanen, Jorma, lehtori

Viljamaa, Marja-Leena, terveyskeskuspsykologi

Oulun läänin vaalipiiri

Uleåborgs läns valkrets

Ahde, Matti Allan, eduskunnan puhemies, kansanedustaja

Alaranta, Heikki Juhani, kansanedustaja, pastori

von Bell, Aarno Juhani, koulunjohtaja

Heikkinen, Kauko Antero, kansanedustaja

Huttunen, Satu Orvokki, vanhempi tutkija, dosentti

Isohookana-Asunmaa, Tytti Maria, kansanedustaja, valtiotieteen tohtori

Jaakonsaari, Liisa Anneli, kansanedustaja

Jouppila, Riitta Maire Kaarina, kansanedustaja, dosentti Karjalainen, Seppo Tapio, rehtori Kemppainen, Arvo Kari, kansanedustaja Koistinen, Elsa Annikki, kansanedustaja Kolivuori, Terttu Sylvia, työterveyshoitaja Korhonen, Martti Allan, asentaja, pääluottamusmies

Kortesalmi, Jouko Juhani, kansanedustaja, filosofian maisteri

Koski, Markku Aulis, maanviljelijä

Mattila, Kalevi Kustaa, kansanedustaja

Mällinen, Juhani Elias, kirjastovirkailija

Rauhala, Eero Vilhelm, sähköteknikko

Renko, Terttu Tellervo, kansanedustaja, lukion rehtori

Saapunki, Pauli Johannes, kansanedustaja

Savela, Veikko Oiva, kansanedustaja, ekonomi

Savela, Voitto Onni, pääsihteeri

Siuruainen, Eino Olavi, kansanedustaja, apulaisprofessori

Säilynoja, Vappu Johanna, kansanedustaja,

terveydenhuollon tarkastaja

Valli, Sakari Esa, kansanedustaja, lehtori

Vähäkangas, Martti Juhani, kansanedustaja

Lapin läänin vaalipiiri

Lapplands läns valkrets

Ajo, Aimo, kansanedustaja, pastori

Alaluusua, Urpo, maanmittausteknikko

Apukka, Asko, kansanedustaja

Jääskeläinen, Keijo, kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri

Korteniemi, Ossi, opettaja

Mölläri, Paavo, opettaja, maanviljelijä

Oinas, Outi, filosofian maisteri

Pelttari, Seppo, kansanedustaja, varatuomari

Pokka, Hannele, kansanedustaja, oikeustieteen lisensiaatti

Rask, Maija, sairaanhoidon opettaja

Renko, Ritva, lastenlääkäri

Sarapää, Kimmo, kansanedustaja

Nimenhuudon tapahduttua totesi pääministeriHolkeri:

Toimitetussa nimenhuudossa on kaikkien valitsijamiesten havaittu olevan saapuvilla.

Ennen vaalin toimittamista ilmoitti pääministeriHolkeri:

Hallitusmuodon 23 §:n säännösten mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa syntyperäisten Suomen kansalaisten joukosta aina kuudeksi vuodeksi.

Tasavallan presidentin valitsemisesta annetun lain 37 §:n säännösten mukaan valitsijamiesten toimittamassa vaalissa voidaan äänestää vain sellaista ehdokasta, jonka valitsemiseksi tasavallan presidentiksi on valittu valitsijamiesten vaaleissa ainakin yksi valitsijamies eli ehdokkaista Harri Holkeria, Kalevi Kivistöä, Mauno Koivistoa tai Paavo Väyrystä. Muulle henkilölle annettu ääni on mitätön.

Hallitusmuodon 23 §:ssä säädetään edelleen:

Jos vaalissa joku saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu. Muussa tapauksessa toimitetaan heti uusi vaali ja, jollei silloinkaan kukaan saa ehdotonta enemmistöä, vieläkin uusi vaali niiden kahden ehdokkaan välillä, jotka toisessa vaalissa ovat saaneet suurimmat ääni määrät. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee arpa.

Jos eduskunnan jäsen valitaan presidentiksi, lakkaa hänen edustajantoimensa. Valtion virassa oleva henkilö, joka valitaan presidentiksi, katsotaan virasta eronneeksi.

Tasavallan presidentin valitsemisesta annetun lain 38 §:ssä on säädetty, että vaali toimitetaan umpilipuin ja on äänestyslipussa ehdokkaan nimi ilmaistava niin selvästi, ettei ole epäilystä siitä, ketä sillä tarkoitetaan. Keskustelua ehdokkaista ei sallita.

Nimenhuuto vaalissa toimitetaan saman luettelon mukaan kuin alussa. Kullekin valitsijamiehelle annetaan pikakirjoittajien korokkeella tyhjä äänestyslippu, johon valitsijamies merkitsee ehdokkaansa nimen tarkoitukseen varatussa äänestyskopissa. Tämän jälkeen valitsijamies pudottaa äänestyslippunsa kokoontaitettuna vaaliuurnaan. Valitsijamiehet antavat äänestyslippunsa kukin vuorollaan siinä järjestyksessä kuin heidän nimensä huudetaan. Huomautan vielä, että vaali tapahtuu umpilipuin.

Vaalissa avustamaan kutsun valitsijamiehet Paasio, Suominen, Juhantalo ja Helle, joiden on myös tarkastettava vaalista tehty pöytäkirja.

Tämän jälkeen ilmoitti pääministeriHolkeri:

Äänestys alkaa.

Nimenhuuto alkoi kello 15.26 ja päättyi kello 16.38.

Kun vaaliliput oli avattu ja julkihuudettu, lausui pääministeriHolkeri:

Valitsijamiehet kutsutaan sisään kellon soitolla ennen kuin vaalin tulos julistetaan.

Tämän jälkeen päämisteriHolkeri poistui puheenjohtajan paikalta kello 17.11.

Palattuaan puheenjohtajan paikalle kello 17.25 lausui pääministeri Holkeri:

Vaalin tulos julistetaan.

Sihteeri lausui:

Vaalissa ovat ääniä saaneet Mauno Koivisto 144 ääntä, Paavo Väyrynen 68 ääntä, Harri Holkeri 63 ääntä ja Kalevi Kivistö 26 ääntä.

PääministeriHolkeri lausui tämän jälkeen:

Koska kukaan ei tässä vaalissa ole saanut säädettyä ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, on uusi vaali toimitettava. Vaali tapahtuu samalla tavoin ja samassa järjestyksessä kuin ensimmäinen vaali.

Äänestys alkaa.

Nimenhuuto alkoi kello 17.28 ja päättyi kello 18.34.

Vaalilippujen tultua avatuiksi ja julkihuudetuiksi ilmoitti pääministeri Holkeri:

Valitsijamiehet kutsutaan sisään kellon soitolla ennen kuin vaalin tulos julistetaan.

Tämän jälkeen pääministeri Holkeri poistui puheenjohtajan paikalta kello 19.01.

Palattuaan jälleen puheenjohtajan paikalle kello 19.09 pääministeri Holkeri lausui:

Vaalin tulos julistetaan.

Sihteeri lausui:

Vaalissa ovat ääniä saaneet Mauno Koivisto 189 ääntä, Paavo Väyrynen 68 ääntä, Kalevi Kivistö 26 ääntä ja Harri Holkeri 18 ääntä.

PääministeriHolkeri lausui tämän jälkeen:

Koska vaalissa nykyinen tasavallan presidentti, filosofian tohtori Mauno Koivisto on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet on valittu Suomen tasavallan presidentiksi kuudeksi vuodeksi 1 päivästä maaliskuuta 1988 1 päivään maaliskuuta 1994.u>

Vaalin tuloksesta ilmoitetaan säädetyllä tavalla.

Vaalitoimitus on päättynyt.

Vaalitoimitus päättyi kello 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Erkki Ketola

Pöytäkirja tarkastettu, Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1988

Pertti Paasio

Kauko Juhantalo

Ilkka Suominen

Esko Helle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.