192/1988

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988

Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Helsingin yliopiston kanslerin esityksestä ja opetusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n, 9§:n 5 momentin ja 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan Helsingin yliopiston jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §

Perustetaan:

1 päivästä maaliskuuta 1988:

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva yliteknikon virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva amanuenssin virka;

neljä A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastonhoitajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastonhoitajan virkaa;

seitsemän A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusteknikon virka;

neljä A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoislaboratoriomestarin virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva erikoislaboratoriomestarin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva opintoneuvojan virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa opintoneuvojan virkaa;

kaksikymmentäkaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastosihteerin virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kuusi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa;

neljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa; ja

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa koe-eläintenhoitajan virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelumaantieteen varsinaisen professorin virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva kotitalousopetuksen varsinaisen professorin virka (kasvatustieteiden osasto);

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka (Svenska social- och kommunalhögskolan);

viisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisosastonhammaslääkärin virkaa;

yksi C 50 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka (Helsingin I normaalikoulu);

yksi C 50 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka (Helsingin II normaalikoulu);

yksi C 45 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka (Helsingin II normaalikoulu);

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva amanuenssin virka.

3 §

Lakkautetaan:

1 päivästä maaliskuuta 1988:

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioinsinöörin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva teknikon virka;

neljä A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

neljä A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastoamanuenssin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastoamanuenssin virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa mekaanikon virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa mekaanikon virkaa;

kuusi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoavustajan virka;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimusapulaisen virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa;

kahdeksan A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoavustajan virka;

kolmetoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimusapulaisen virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka; ja

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa eläintenhoitajan virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka (Svenska social- och kommunalhögskolan);

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa; ja

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta virat on perustettu.

Tällä asetuksella perustetut virat, professorin virkoja lukuun ottamatta, saadaan täyttää ensimmäisen kerran niitä haettaviksi julistamatta.

Tällä asetuksella 1 päivästä maaliskuuta 1988 perustettua yli-insinöörin virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä on siihen kelpoinen samasta ajankohdasta lakkautetun laboratorioinsinöörin viran haltija. Samoin on 1 päivästä maaliskuuta perustettuun amanuenssin virkaan kelpoinen sanotusta ajankohdasta lakkautetun toimistosihteerin viran haltija.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.