178/1988

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 14§:n 5 momentin ja 18§:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (972/80), päättänyt:

1 §

Kunnat jaetaan sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten kahteen kalleusluokkaan kuntien yleisestä kalleusluokituksesta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain 2§:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetussa laissa (636/83), annetulla valtioneuvoston päätöksellä kulloinkin vahvistetun kuntien yleisen kalleusluokituksen mukaisesti.

2 §

Huoltoeläke on maksettava I kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa asuvalle huoltoeläkkeen saajalle 10 prosentilla korotettuna.

3 §

Täydennyskoron täysi määrä on, jos hakijan työkyvyttömyysaste on vahvistettu vähintään 30 prosentiksi, 4 800 tai 4 100 markkaa vuodessa sekä, jos työkyvyttömyysaste on vahvistettu pienemmäksi kuin 30 prosentiksi, vastaavasti 3 200 tai 2 750 markkaa vuodessa sen mukaisesti, onko vahingoittuneen tai sairastuneen vakinainen asuinpaikka I tai II kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988, ja se on voimassa vuoden 1991 loppuun, jollei sosiaali- ja terveysministeriö sitä ennen toisin päätä.

Huoltoeläkkeen ja täydennyskoron määrät määräytyvät tämän päätöksen mukaisina 1 päivästä tammikuuta 1988 lukien.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Mervi Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.